Ба сатри дигар кучонидани ҳиссаи калима

Ба сатри дигар кучонидани хиссаи калима, аз сатр ба сатр гузаронидани калима

Ба сатри дигар кӯчонидани ҳиссаи калима аз рӯйи қоидаи зер воқеъ мегардад:

1)Ҳангоми кӯчонидани ҳиссаи калима яклухтии ҳиҷо нигоҳ дошта мешавад: бод-бон, ба-ро-дар, дӯс-тӣ, та-бас-сум, лаъ-лӣ.

2)Як ҳарф ҳиҷоро ташкил кунад ҳам, ба сатри дигар кӯчонида намешавад: а-роба не, балки аро-ба, о-ромӣ не, балки оро-мӣ.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

 Дар мавриде, ки як ҳарф (бештар, ҳарфи садонок) пеш аз аломати сакта (ъ) меояд, ҳиҷои дуюми он ба сатри дигар кӯчонида мешавад: аъ-ло, эъ-лон.


ШОЯД ИНҲО ҲАМ БА ШУМО ЛОЗИМ БОШАНД:

Фонетика – овошиноси ва вазифаҳои он

ҚаблӣҲиҷо ва хелҳои он
Баъдӣ#15 Саволнома бо мукофотпулӣ – 05.03.2021