Ба сатри дигар кучонидани ҳиссаи калима

Ба сатри дигар кучонидани хиссаи калима, аз сатр ба сатр гузаронидани калима

Ба сатри дигар кучонидани ҳиссаи калима

Ба сатри дигар кӯчонидани ҳиссаи калима аз рӯйи қоидаи зер воқеъ мегардад:

1)Ҳангоми кӯчонидани ҳиссаи калима яклухтии ҳиҷо нигоҳ дошта мешавад: бод-бон, ба-ро-дар, дӯс-тӣ, та-бас-сум, лаъ-лӣ.

2)Як ҳарф ҳиҷоро ташкил кунад ҳам, ба сатри дигар кӯчонида намешавад: а-роба не, балки аро-ба, о-ромӣ не, балки оро-мӣ.

Давоми матн пас аз блоки реклама

 Дар мавриде, ки як ҳарф (бештар, ҳарфи садонок) пеш аз аломати сакта (ъ) меояд, ҳиҷои дуюми он ба сатри дигар кӯчонида мешавад: аъ-ло, эъ-лон.


ШОЯД ИНҲО ҲАМ БА ШУМО ЛОЗИМ БОШАНД:

Фонетика – овошиноси ва вазифаҳои он