Пайрав Сулаймонӣ

Пайрав Сулаймонӣ (1899-1933) умри хеле кӯтоҳ дид, ҳамагӣ 34 сол. Ӯ дар осмони назми тоҷик чун ситораи тобноке дурахшиду нопадид гашт. Вале шеъри ӯ...

Мор ва косаи шир

Беморонро аз ҳар куҷо оварда, дар сари роҳи Абуалӣ менишониданд. Вақто ки Абуалӣ ҳар рӯз субҳ аз хонаи худ берун мебаромад, аввал ба як...

Абӯалӣ ибни Сино (980-1037)

Имрӯз бикун чу метавонӣ коре,  Фардо чӣ кунӣ чу натвонӣ кардан. Нуҳ бинни Мансури Сомонӣ сахт бемор гардид. Дар муолиҷаи ӯ табибон ноилоҷ монданд. Ҳарҷанд саъю...

Шуҷоати маликзода (ҳикоя аз Саъдии Шерозӣ)

Маликзодаеро шунидам, ки кутоҳ буду ҳақир1 ва дигар бародаронаш баланду хубрӯй. Боре падар ба кароҳат2 ва истеҳдор3 дар ӯ назар кард. Писар ба фаросат...

Достони «Баҳористон»-и Абдурраҳмони Ҷомӣ (иншо)

Нақша: Муқаддима 1.Маълумоти мухтасар дар барои шоир 2.Таҳлили достони «Баҳористон»-и Ҷомӣ Хулоса Нуриддин Абдурраҳмони Ҷомӣ яке аз шоирони забардаст ва аҳли илму адаби адабиёти асри ХV маҳсуб мешавад. Ӯ...

Байтҳои панду ахлоқӣ аз Аттор

Дар ин мақола андарзҳо гирдоаврӣ шудаанд. Байтҳои зерин ба қалами Фаридуддин Аттори Нишопурӣ тааллуқ доранд. Бандагӣ аз худшиносӣ шуд тамом, Нест марди беадаб соҳибмақом. Бирав, савдои беҳуда...

Романи «Шодӣ»-и Ҷалол Икромӣ (иншо)

Нақша: Сарсухан Мазмуни бадеии романи «Шодӣ» Симои Шодӣ Хулоса Ҷалол Икромӣ чун нависандаи бузург дар адабиёти давраи шӯравӣ маълуму машҳур гардидааст. Ӯ дар давоми умри пурбаракати хеш...

Муъмин Қаноат

Устод Мӯъмин Қаноат 2 майи соли 1932 дар деҳаи Курговад дар Дарвоз дар хонаводаи кишоварз ба дунё омадааст. Таҳсилоташро дар мактаби рустояш фаро гирифта...

Зафарнома

Дар рӯзгори Анушервони Одил1 хеҷ чиз аз ҳикмат азизтар набуда ва ҳукамои он аср ҳама парҳезгор будаанд.  Як рӯз Анушервон Бузургмеҳрро талаб кард ва гуфт:       ...

Чашми танги дунёдор (ҳикоя)

Бозаргонеро1 дидам, ки саду панҷоҳ шутур бор дошт ва чиҳил бандаву хидматгор. Шабе дар ҷазираи Кеш маро ба ҳуҷраи худ даровард. Ҳама шаб наёромид...

Таҳлили достони «Сиёвуш»

Нақша: Муқадима Таҳлили ғоявии достон Симои Сиёвуш дар достон Хулоса Фирдавсӣ дар таърихи адабиёт бо достонҳои безаволи «Шоҳнома»-и худ шӯҳрати ҷаҳонӣ касб намудааст. Ӯ аз аҳли ашрофзодагони...
сиёсатномаи Низомулмулк

Низомулмулк (1017-1092)

Абуалӣ Ҳасан ибни Алӣ ибни Исҳоқи Тусӣ, ки бо номи Низомулмулк машҳур аст, соли 1017 дар деҳаи Радакони вилояти Тус ба дунё омадааст. Таҳсили...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ