Молия

Мавзӯҳои дарсӣ аз фанни Молия бо забони тоҷикӣ (точики)

молия, молия чист? аз фанни молия точики

Нақши молия дар такрористеҳсолкунии васеъ

Истеҳсолоти васеъ азнавсозии бемайлон ва васеъгардонии фондҳои истеҳсолӣ, афзунгардии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва қисми таркибии он даромади миллӣ, такрористеҳсолкунии қувваи корӣ ва муносибащои истеҳсолиро...

Вазифаҳои молия дар иқтисоди бозорӣ

Табиати иқтисодии молия, таъйинот ва тартиби фаъолия­ти он дар вазифаҳое иҷро мекардааш, инъикос меёбанд. Ҳар як амалиёти молиявӣ маънои тақсимоти маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ва...
молия, бо забони точики

Зарурият ва моҳияти молия. Молия чист?

Молия категорияи иқтисодиест, ки танҳо дар шароити муносибатҳои моливу пулӣ амал менамояд. Бинобар ин нақш ва аҳамияти молия аз он вобаста аст, ки ин...
молия, молия чист? аз фанни молия точики

Молия (сарсухан)

Ҷараёни гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ, ки дар даҳсолаи охири асри XX оғоз гардид, ба ҳаёти иқтисодии ҷумҳурӣ ворид намудани дигаргуниҳои ҷиддиро талаб менамуд. Ин...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ