вазифахои фирма

Доира ва шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ

Фаъолияти ташкили ҳуқуқии шаклҳои соҳибкорӣ дар доираи ҳавзаҳои муайяни иқтисодӣ сурат мегиранд. Дар адабиёти муосири иқтисодӣ фаъолияти соҳибкорӣ вобаста ба хусусиятҳои ташаккули давраҳои такрористеҳсоли...

Соҳибкорӣ ва моликият

Фаъолияти соҳибкорӣ мустақиман бо шаклҳои ташкилию ҳуқуқии фирмаҳо, яъне гуногуншаклии моликият алоқаманд мебошад. Вобаста ба шакли моликият ва дастаи ҳуқуқии он, шакл ва намудҳои...

Соҳибкорӣ ҳамчун фаъолият. Вазифа, субъект ва объекти соҳибкорӣ

Соҳибкорӣ дар асл кор, фаъолият, шуғл, шавқ ё худ амалиётеро ифода мекунад, ки он ягон хел даромад ва фоидаро таъмин карда тавонад. Дар шароити низоми...

Соҳибкорӣ, вазифа ва хусусиятҳои он

Чи тавре, ки аз мавзӯъҳои гузашта айён гашт, истеҳсолот бидуни омилҳо (сармоя, меҳнат, замин, соҳибкорӣ) ва охирон бидуни истеҳсолот (корхона) вуҷуд дошта наметавонад. Фаъолияти...
маркетинг бо забони точики

Маркетинг, нақш ва мақоми он дар идораи фирма

Маркетинг (анг. - market) - бозор ё худ бозорёбӣ, яъне ҳамчун ҳавзаи иқтисод ё намуди фаъолияти иқтисодие фаҳмида мешавад, ки тавлидгарон ва истеъмолгаронро ба...

Менеҷмент, шакл ва хусусиятҳои он

Ҳар як корхона барои истехсоли неъматҳои моддӣ ва адои хизмат, аз захираҳои табиат, сармоя, меҳнат, ашё, материал, иттилоот, воситаҳои пулӣ истифода мебарад. Аз ин...

Идораи корхона, моҳият ва шаклҳои он

Ба ҳамагон маълум аст, ки дар ҷаҳон ҳодисаҳо - ҳодисаи табиӣ, биологӣ, химиявӣ, физикӣ, ҷомеавӣ, яъне ҳодисаҳои табиии зинда ё худ ғайризинда, худ аз...
бизнес план бо забони точики

Нақшаи бизнес-план ва унсурҳои он

Дар шароити бозор фаъолияти фирма, асосан дар чорчӯбаи нақшаи бизнес (бизнес-план) ташкил карда мешавад. Охирон, ҳамчун плани тараққиёти комплексии фирма, ҳуҷҷати муҳимта-рини асосноккунонии сармоягузорӣ...

Тарҳрезии фаъолияти фирма

Чӣ тавре аз мавзӯҳои пештара маълум гардид, фаъолияти хоҷагидории корхона дар асоси принсипҳои гуногун, алалхусус, тарҳрези (ба плангирӣ, ба нақшагирӣ)-ю худидоракунӣ қарор мегирад. Тарҳрезӣ -...
истехсолот, мехнат

Фарсоиш (хӯрдашави)-и фондҳои асосӣ. Истеҳлок

Фондҳои асосӣ аз ҷиҳати сохт, таркиб, имконияти ҷисмонӣ, муҳлати амал аз 1 то 50 сол ва аз он зиёдтар хизмат мекунанд. Бешубҳа, дар ин...

Вақти гардиши фондҳо. Вақти истеҳсол ва вақти муомилот

Чӣ тавре, аз таҳлили саволҳои пештара маълум гардид, гардиши фондҳо давраҳои гуногун (фонди пулӣ, истеҳсолӣ, молӣ)-ро аз сар мегузаронад. Таркиби фондҳо ва суръати гардиши...

Фондҳои асосӣ ва гардон

Сармояи асосӣ (фондҳои асосӣ), қисми сармояи маҳсулдеҳи корхона мебошад, ки арзиши худро дар давоми сикли пурраи такрористеҳсол, қисм ба қисм ба махсулоти тайёр гузаронида,...
Загрузка...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ