Хамсадохои чарангдор ва бечаранг

Ҳамсадоҳои ҷарангдор ва беҷаранг ккадомҳоянд? Ҷавоб ба ин савол дар ин мақола аз сайти Донишчу – www.donishju.net

Ҳамсадоҳоро аз рӯйи иштироки садо ва шавшув ба ҷарангдору беҷаранг ҷудо мекунанд.

Ҳамсадоҳои ҷарангдор бо лаҳн ва ҳамсадоҳои беҷаранг бе лаҳн  талаффуз мешаванд. Лаҳнро лаппиши мураттаби садопардаҳо ба вуҷуд меоварад.

Ҳамсаҳои ҷарангдор сездаҳтоянд: б, в, д, г, ҷ, з, ж, ғ, р, л, м, н, й.

Ҳамсадоҳои беҷаранг даҳтоянд: п, ф, т, к, ч, с, ш, х, қ, ҳ.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Дар забони тоҷикӣ барои осон шудани талаффуз дар охири баъзе калима ҳамсадоҳои ҷарангдор ба ҳамсадои беҷаранг бадал мешаванд:

  • касб (касп)
  • санҷид (санҷит)
  • кабуд (кабут)
  • калид (калит)
  • лагад (лағат)
  • сабад (сабат)

Хамсадохои чарангдор ва бечаранг, чаранг дор ва бе чаранг

Матн чист? Маълумот дар бораи матн