Чумлахои хуллас ва тафсилӣ

 

Чумлаи хулас чист? Чумлаи тафисили чист? Ҷумлаи хулас ва тафсили.

Ҷумлаи хуллас чист?

Ҷумлае, ки фақат мубтадову хабар дорад, ҷумлаи хуллас номида мешавад:

Киштукор сар шуд. Соро менависад. Нозим рафт.

Ҷумлаи тафсилӣ чист?

Ҷумлае, ки ба ғайр аз сараъзо, аъзои пайрав ҳам дорад, ҷумлаи тафсилӣ номида мешавад: Киштукори баҳорӣ сар шуд. Соро иншо менависад. Нозим ба Душанбе рафт.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Ҷумлаи тафсилӣ фикрро пурратар баён мекунад.