Эй ашк охиста бирез ки гам зиёд аст (шеъри пурра)

Эй ашк оҳиста бирез, ки ғам зиёд аст,
Эй шамъ оҳиста бисӯз, ки шаб дароз аст.

Имрӯз касе маҳрами асрори касе нест,
Мо таҷриба кардем касе ёри касе нест.

Ҳар марди шутурдор Увайси Қаранӣ нест,
Ҳар шишаи гулранг ақиқи Яманӣ нест.

Ҳар сангу гиле гавҳари ноёб нагардад,
Ҳар Аҳмаду Маҳмуд расули маданӣ нест.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Бар мурдадилон панд мадеҳ хеш маёзор,
Зеро ки Абу-Ҷаҳл мусалмон шуданӣ нест.

Бо марди худо панҷа маяфкан чу Намруд,
Ин ҷисми Халил аст оташ заданӣ нест.

Хушнуд машав душман агар кард муҳаббат,
Хандидани ҷаллод зи ширинсуханӣ нест.

Ҷое, ки бародар ба бародар накунад раҳм,
Бегона барои ту бародар шуданӣ нест.

Сад бор агар доя ба тифли ту диҳад шир,
Ғофил машав эй дӯст, ки модар шуданӣ нест.

Шамси Табрезӣ

Эй сорбон охиста рон (ғазали пурра, песня-mp3 )