Адабиёти тоҷик

Хаёт ва фаъолият ва эҷодиёти шоир, нависанда, адибу ғасалсароҳои тоҷику форс дар ин бахш оварда мешаванд. (Адабиёти точик, бо забони точики)

Фазлиддин Муҳаммадиев

Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, Ки бо ман ҳар чӣ кард, он ошно кард. Ҳофиз Фазлиддин Муҳаммадиев 15 июни соли 1928 дар шаҳри Самарқанд, дар оилаи саҳҳоф...

Боқӣ Раҳимзода

Боқӣ Раҳимзода 15-уми майи соли  1910 дар Сорбоғ, ки яке аз деҳаҳои зеботарини ноҳияи Рашт ба ҳисоб меравад, ба дунё омадааст. Дар давраи кӯдакӣ,...

Ҳабиб Юсуфӣ

Ту з-он қавӣ, ки ба ҳар ҷой халқи заҳматкаш Туро замини ману такягоҳи ман гӯяд. Ҳабиб Юсуфӣ соли 1916 дар оилаи мударрис, дар гузари Боғи Майдони...
таджичка в кишлаке

Наниманча (ҳикояи аҷиб)

Ҳикояи Наниманча аз асари “Ривояти суғдӣ”-и устод Сотим Улуғзода оварда шудааст. Дар Ревдод ҷомашӯйзанаке буд. Наниманча ном духтаре дошт, ки хона ба хона гашта, пӯшоки...

Сотим Улугзода

Нависанда ва драманависи тоҷик Сотим Улуғзода 1-уми сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чусти вилояти Намангони Ҷумҳурии Ӯзбекистан дар оилаи деҳқон ба дунё...

Таҷнис (дар шеър ва адабиёт)

Таҷнис калимаи арабист, маънои луғавияш ҳамҷинс кардан мебошад. Дар илми бадеи классикӣ яке аз санъатҳои маънавӣ ва лафзиро гӯянд. Шарти асосии ин санъат он...

Сайидо Насафи

Саййидои Насафӣ Ҳар кӣ бо душмании халқ равон аст чу баҳр, Зуд бошад, ки сари хеш чу гирдоб хурад. Саййидо Саййидои Насафӣ яке аз шоирони машҳур буда, дар...

Самандархоҷаи Тирмизӣ

Дар он рӯз бинӣ зи душман фароғ, Ки шаб дар мазораш фурӯзӣ чароғ.   Номи аслии Самандархоҷаи Тирмизӣ Муҳаммадбақо буд, «Самандар» тахаллуси адабии ӯ мебошад. Мувофиқи гуфтаҳои...

Ҳусайн Воизи Кошифӣ

Аз мо мапурс, к-оташи дил то чӣ ғоят аст, Аз оби дида пурс, ки ӯ тарҷумони мост. Камолуддин Ҳусайн Воизи Кошифӣ тахминан дар солҳои 20-уми асри...

Ҳикояҳо аз «Баҳористон»-и Ҷомӣ

Абдурраҳмони Ҷомӣ бо шеъру сухани худ дар байни мардуми мо шуҳрат ёфтааст. Машҳуртарин китоби мансури ӯ «Баҳористон» аст. Ин китоб дар пайравии «Гулистон»-и Саъдии...

Абдурраҳмони Ҷомӣ

Тамоми шоиронро ҷамъ агар созанд  дар маҳшар, Ҳама як сӯ бувад, он Ҷомии ширин сухан як сӯ. Абдурраҳмони Ҷомӣ 7 ноябри соли 1414 дар деҳаи Харҷурди...
мохича тилло

Моҳичаи тиллоӣ (ҳикоя)

Моҳии заррин (Қиссаи мардуми Ҳиндустон) Дар соҳили дарёи бузурге дар кулбаи куҳнаву фарсудае пиру кампире зиндагӣ мекарданд. Онҳо ниҳоят қашшоқона умр ба сар мебурданд. Пирамард...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ