Адабиёти тоҷик

Хаёт ва фаъолият ва эҷодиёти шоир, нависанда, адибу ғасалсароҳои тоҷику форс дар ин бахш оварда мешаванд. (Адабиёти точик, бо забони точики)

адабиёти точик персонаж

Персонаж (иштироккунанда) дар адабиёт

Ҳар як асари бадеӣ иштироккунанда дорад. Баъзан иштироккунандагони асарҳои бадеӣ ҳайвонот, паррандагон ва наботот, хок, санг, гул, чинор низ мешаванд. Вале дар симои онҳо...

Одоби хурок хурдан

Тартиби (таом) хӯрдан ва оини он Бидон, эй писар, мардуми оммаро дар шуғлҳои хеш тартибу авқот (ҷамъи вақт) падид нест ва ба вақту новақт нанигаранд....

Таҷнис (дар шеър ва адабиёт)

Таҷнис калимаи арабист, маънои луғавияш ҳамҷинс кардан мебошад. Дар илми бадеи классикӣ яке аз санъатҳои маънавӣ ва лафзиро гӯянд. Шарти асосии ин санъат он...

Роҳат маҷӯ, ки кас осуда нест

Андар ин даврон маҷӯ роҳат, ки кас осуда нест. Андар ин даврон маҷӯ роҳат, ки кас осуда нест, Табъи шодиҷӯй аз ғам як нафас осуда нест. Дар...

Фазлиддин Муҳаммадиев

Ман аз бегонагон ҳаргиз нанолам, Ки бо ман ҳар чӣ кард, он ошно кард. Ҳофиз Фазлиддин Муҳаммадиев 15 июни соли 1928 дар шаҳри Самарқанд, дар оилаи саҳҳоф...

Ленин дар Помир (достон аз Мирсаид Миршакар)

Ин достон аз эҷодиёти устод Мирсаид Миршакар оварда шудааст. Оиди ҳаёт ва фаъолияти устод Мирсаид Миршакар инҷо << маълумот бигиред. Марҳамат достони Ленин дар Помир Не...

Гулназар Келдӣ (соли тав. 1945)

«Ҳар як асар барои офараидааш мисли фарзанди ҷигарбанд азиз аст. Зеро он дар натиҷаи ранҷ кашиданҳо, бедорхобии шабҳо, кам кардани нури чашми бино эҷод...

Ҳикояҳо (аз “Гулистон”-и Саъдии Шерозӣ)

Хиради Нушервони одил Овардаанд, ки Нушервони Одилро дар шикоргоҳе сайде кабоб карданд ва намак набуд. Ғуломе ба русто фиристод, то намак орад. Нушервон гуфт: Намак ба қиммат...
зарбулмасалу маколи точики

Якчанд зарбулмасалҳои тоҷикӣ

            РОСТГУЙРО ҲАМЕША РОҲАТ  ДАР ПЕШ ACT Бинобар риояи ростӣ ҳамаи он зарҳоро шоҳ ба ман бахшид. Чандин сол аст, ки аз он зарҳо харҷ...

Абӯалӣ ибни Сино (980-1037)

Имрӯз бикун чу метавонӣ коре,  Фардо чӣ кунӣ чу натвонӣ кардан. Нуҳ бинни Мансури Сомонӣ сахт бемор гардид. Дар муолиҷаи ӯ табибон ноилоҷ монданд. Ҳарҷанд саъю...

Тарҷеъбанд (аз Фаррухии Сиистонӣ)

Тарҷеъбанди мазкур аз эҷодиёти Фаррухии Сиистонӣ оварда мешавад. Оиди зиндагиномаи Фаррухии Сиистонӣ инҷо<< хонед. Ҳамегуфтам, ки кай бошад, ки хуррам рӯзгор ояд, Ҷаҳон аз cap ҷавон...

Подшоҳ ва ғуломи аҷамӣ (ҳикоя)

Подшоҳе бо ғуломи аҷамӣ (эронӣ) дар киштӣ нишаст. Ғулом ҳаргиз дарё надида буд ва меҳнати (азоби) киштӣ наозмуда. Гиряву зори оғоз кард ва ларза...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ