принсипхои бозор

Бозор, шароит ва принсипҳои ташкили он

Башарият то бунёд ва ташаккул ёфтани бозор, таи ҳазор-солаҳо дар иҳотаи хоҷагидории инфиродӣ (натуралӣ) ҳаёт ба сар бурдааст. Дар доираи ин тамсилаи хоҷагидорӣ, маҳсулот...

Заминаҳои пайдоиш ва ташаккули бозор

Аз моҳият ва мазмуни саволҳои пештара бармеояд, ки эҳё ва ташаккули бозор мустақиман бо тақсимоти ҷамъиятии меҳнат, тахсис ва мустақилияти молистеҳсолкунандагон, яъне хоҷагиҳои ҷамъиятӣ...

Вазифа ва муомилоти пул

Моҳияти пул дар иҷрои вазифа(функсия)-ҳои он  баръало намоён мегардад. Илми муосири иқтисод пулро на аз нуқтаи назари моҳият - эквиваленти ҳамаи молҳо, балки аз...

Шаклҳои таърихии эҳё ва таҳаввули арзиш (пул)

Эҳёву ташаккул ва густариши пул, мустақиман бо давраҳои рушди низомҳои иқтисодӣ, инкишофи тамсилаҳои он ва шаклу намудҳои хоҷагиҳои молӣ алоқаманд мебошад. Дар шароити низоми иқтисоди...

Мол ва ҷанбаҳои асосии он

Мол, эҳёву ташаккул ва таҳаввули он, мустақиман бо хусусиятҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ вобаста мебошад. Дар шароити хоҷагиҳои натуралӣ аз сабаби маҳдуд будани доираи хоҷагиҳо ва...

Неъмат — мояи асосии истеҳсолоти молӣ

Дар ҳаёти муқаррарӣ инсон бо ибораҳои зиёде ба монанди неъмат, маҳсулот, мол, сарват, боигарӣ ва ғ. дучор меояд ва онҳоро бамавриду бемаврид дар як...

Тамсилаҳои кунунии истеҳсолоти молӣ (бозорӣ)

Дар шароити ҳозираи истеҳсолоти молии капиталистӣ, дар кулли ҳавзаҳои иқтисод, дар шаклу намудҳои гуногун - картел, синдикат, трест, консерн, ширкатҳову корпоратсияҳо, конгломератҳову ширкатҳои саҳҳомию...

Истеҳсолоти молӣ, шакл ва заминаҳои густариши он

Истеҳсолоти (хоҷагиҳои) молӣ аз хоҷагиҳои натуралӣ бо он фарқ мекунад, ки он мустақиман бо бозор сару кор дорад. Таҳти хоҷагиҳои молӣ истеҳсолоте тасаввур карда...

Шакл ва намудҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ

Инсони иқтисодии тамсилаи низоми иқтисоди суннатӣ тарзу услуби хонадорӣ ё худ хоҷагидории худро дар мояи олотҳои оддии сангин ё оҳанини худсохт ба роҳ мемонад....
мехнат, мехнати чисми ва фикри

Тақсим ва тахсиси меҳнат — асоси бунёд ва ташаккули хоҷагиҳои бозорӣ

Пайдоишу инкишоф ва таҳаввулу густариши шаклҳои хоҷагиҳои ҷамъиятӣ бевосита ба хусусиятҳои бунёд ва густариши низомҳои иқтисодӣ алоқаманд мебошанд. Муносибатҳои моликию моликиятдорӣ, субъекту объект, шакл...

Ғайридавлатӣ ва хусусигардонии моликият: шакл, таҷриба ва хусусиятҳои он

Дар шароити низоми иқтисоди бозорӣ, мақсад ва вазифаи ҳар як субъекти иқтисодӣ - ташкил кардани раванди кор дар асоси ҳадди ақали (минимуми) хароҷот ва...
моликият, хона

Моликияти хусусӣ ва сектори хусусӣ: марҳала, омил ва сирати рушди...

Дар адабиёти кунунии иқтисодӣ оиди моҳият, хусусият, нақшу мақом ва алоқамандии сектори хусусию моликияти хусусӣ гуфтаҳои мухталифе вуҷуд доранд. Тарафдорони равияи марксистӣ сектори хусусиро...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ