географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Тавсифи умумӣ ва хусусиятҳои хоси хоҷагии халқ

Иқтисодиёт - Комплекси ягонаи хоҷагии халқ буда, он тамоми паҳлӯҳои истеҳсолоти ҷамъиятӣ, тақсимот ва мубодиларо дар бар мегирад. Аз ин рӯ, хоҷагии халқи Тоҷикистон...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Захираҳои меҳнатӣ ва бозори меҳнат

Замони моро давраи инқилоби илму техника меноманд. Илм ва техника ба фаъолияти истеҳсолӣ, самаранокии меҳнат, пешравии иқтисодиёт кӯмак мерасонад, аммо мавқеи инсонро ҳамчун истеҳсолкунандаи...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Сокиншавӣ ва зичии аҳолӣ

Маскуншавии аҳолӣ ба бисёр омилҳо, пеш аз ҳама ба релеф ва тафовути иқлимӣ вобастагии калон дорад. Маҳз ин омилҳо бештар зичӣ ва маскуншавии аҳолиро...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Миқдори аҳолӣ ва сокиншавии он

Тоҷикистон дар байни мамлакатҳои Осиёи Миёна аз ҷиҳати шумораи аҳолӣ пас аз Ӯзбекистон ҷои дуюмро ишғол менамояд. Дар афзоиши он вазъияти демографӣ ва анъанаҳои...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Пайдоиш ва географияи сокиншавии гузаштагони халқи тоҷик

Инсоният дар рӯи Замин таърихи ниҳоят тӯлониро аз сар гузаронида аст. Омӯзиши он нишон медиҳад, ки дар ин раванд мушкилотҳое ба миён омаданд, ки...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Вазъияти кунунии иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон

Пас аз барҳам хӯрдани Ҳокимияти Шӯравӣ ва ба даст овардани истиқлолият Тоҷикистон ба душвориҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ рӯ ба рӯ гардид. Ихтилофҳои дохилӣ мамлакатро...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Тоҷикистон дар давраи истиқлолияти миллӣ

Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 давлати соҳибистиқлол эълон гардид. Баъди ҷанги шаҳрвандӣ ва ваҳдати Тоҷикистон (27 июни соли 1997) роҳи бунёд намудани давлати миллӣ,...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Ташаккул ёфтани қаламрави Тоҷикистон

Сарзамини Тоҷикистон дар ҳама давру замон бо табиату сарватҳои бойи худ фарқ мекард. Беҳуда нест, ки ҳанӯз пеш аз мелод дар ҳудуди он одамон...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Захираҳои замин, об ва бешазор

Фонди замини Тоҷикистон ба 14,1 млн. га баробар буда, истифодабарии он як хел нест. Заминҳои хоҷагии қишлоқ қариб 30% фонди замини мамлакат (4236,4 ҳаз....
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Баҳои иқтисодӣ ба сарватҳои табиӣ ва ҷойгиршавии онҳо

Инкишофи иқтисодии ҷамъият, ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда ва фаъолияти инсон дар бисёр маврид аз таъсири муҳити географӣ, ки дар маҷмӯъ он шароитҳои табиӣ ва сарватҳои...
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Қонуниятҳо, қоидаҳо ва омилҳои ҷойгиршавии қувваҳои истеҳсолкунанда

Раванди ташаккулёбӣ ва рушди устувори иқтисоди бозоргонӣ ба омилҳои дуруст ва оқилона ҷойгир намудани қувваҳои истеҳсолкунанда дар заминаи қонуниятҳои гуногуни иқтисодию географӣ ҷараён мегирад....
географияи тоҷикистон, географияи точикистон, реферат, кори курси

Методҳои илмӣ ва тадқиқотии географияи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ

Географияи   иқтисодӣ   ҳамчун фанни  зербунёди фундаменталӣ  ба омӯзиш  ва   татқиқи   ҷойгиршавии   қувваҳои   истеҳсолкунанда,  рушд ва  ташаккулёбии ҳудудии системаҳои иқтисодию  иҷтимоӣ ва фаъолияти мунтазами онҳо...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ