Имлои ҳамсадоҳои Д, Т, Ҳ

Ҳамсадоҳои д, т, ҳ дар таркиби баъзе калимаҳо равшан ё тамоман талаффуз намешаванд. Масалан, дар калимаи “баландтар” ҳамсадои д ва дар калимаи “пасттар” ҳамсади т талаффуз намешаванд ва зӯр зада талаффуз кардани онҳо низ шарт нест.


Ҳамсадоҳои талаффузнашавандаро нависед.

1.Ба пирони забун кун дастгирӣ,
Ки дар пирӣ бидонӣ қадри пирӣ.

Носири Хусрав

2.Касе, к-ӯ боварии халқро арзанда мегардад,
Ба ҳар кас дӯстрӯ, ҳар хонаро зебанда мегардад.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Мирзо Турсунзода

3.Агар хоҳӣ накӯхоҳӣ, накӯ бош,
Ҳамеша росткору ростгӯ бош.

Хусрави Деҳлавӣ

Тарзи таҳлили ҷумлаи сода