Намунаи тахлили лугави калима

Намунаи таҳлили луғавии калима. Дар ин мавзӯъ намунаи таҳлили луғавии калима бо грамматикаи забони тоҷикӣ оварда мешавад. Намунаи тахлили лугавии калима >>

забони точики, забони тоҷикӣ

Вай дар чеҳраи мизбонаш осори хастагӣ мушоҳида намуд. Ин ҷумла аз 7 калимаи мустақилмаъно: вай, чеҳра, мизбон, осор, хастагӣ, мушоҳида намудан ва калимаи ёридиҳандаи дар (пешоянд) иборат аст.

Чеҳра- рӯй, талъат. Ин калима сермаъност. Ба маънии симою сурат низ меояд.

Мизбон-соҳибхона, меҳмондор, касе, ки меҳмонро пазироӣ мекунад.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Осор- вожаи сермаъно буда, маъноҳои нишону аломат, таъсир, хотира ва самараю натиҷаро ифода менамояд.

Хастагӣ- исмест, ки ҳолати рӯҳии шахсро мефаҳмонад.

Мушоҳида намудан- ба чашми худ дидан, назора кардан.

 ИНЧУНИН ХОНЕД >>