Firewall – Файервол маълумот бо забони тоҷикӣ

Firewall – Файервол маълумот бо забони точики


Firewall – воситаи асосии мухофизати шабакахои компютери, экрани шабакави ва гайраро химоя менамояд. Дар шабакахо бошад барои идора ва назорати трафикии шабакаро нигох медорад.

Firewall –мазмуни воситахои барномави ва тачхизоти мебошад, ки санчиш ва назорати пакетхои шабакавиро дар сатххои гуногуни модели OSI вобаста аз коидахои муайяншуда ичро мекнад.

Firewall – хо вобаста аз чунин гуруххо чудо мешавад.

1.Пайвастшавии компютер à шабака, байни сеть à сеть.

Давоми матн пас аз блоки реклама

2.Санчиши селаи додахо дар сатххои модели OSI

3.Назорати холати пайвастшавии фаол.

Вобаста аз хосиятхои 1-ум Firewall –хо 2 намуд мешавад.

1.Firewall

2.Firewall –и фарди (периферийный)

Фарди дар компютер насб шуда танхо мухофизати 1 компютерро нигох медорад.

Вобаста аз хосияти 2-юм Firewall –хо ба чунин намуд чудо мешавад.

1.State Less – филтрацияи одди

2.State Full – полная филтрация

Санчиши селаи додахо дар асоси коидахои статики. (доими)

State Full санчиши пакетхо вобаста аз контекстхо.

Firewall барои тамоми онҳое, ки шабакаи Интернетро истифода мебаранд зарур мебошад. Набудани чунин восита Web-серфинг (сайру гашт дар Интернет-саҳифаҳо)-ро барои компютери шумо хатарнок мегардонад.Firewall – ин барномае, ки компютери шуморо аз ҳама гуна хатарҳои дар шабака пайдошаванда ҳимоя менамояд. Аксарияти чунин хатарҳо асосан бо вируснависон ва хакерҳои аз ҷихати ахлоқӣ заифшуда алоқаманд мебошанд, ки кори мўътадили истифодабарандагони шабакаро халадор месозанд.

Firewall (Бранмауеэр) чист?

Брандмауэр барои ёри намудани бехатари компютер истифода бурда мешавад. Ин барнома барои таъмин намудани амнияти маълумотхи дохилшаванда ва хоричшаванда дар байни компютерхо ва одамро таъминменамояд. Мо метавонем гуемки ин барнома барои хифз намудани маълумотхои дохилшавнда аз интернет ва шабакаи локали

Firewall (Бранмауеэр)
Firewall (Бранмауеэр)

Амнияти информасиони дар тамоми даврахои таърихи тамадуни чахон информатсия и сахех пурра ва эътимоднок хамеша кадр карда мешуд ва моли киматбахо бахисоб мерафт. Дар даврони мо ки хачми информатсияи кабул ва коркардшаванда бемайлон ба боло рафтаистодааст курби он боз хам зиёдтар афзудааст. Дар баробари ин инсон доимо кушиш ба харч медихад ки информасияи интиколшаванда сари вакт бетахриф муфофики мукарарот ба макон ва сохиби аслиаш рафта рассад. Халли ин масала, ки ба масъалаи хифзи информатсия ё амнияти информатсиони дохил мешавад.

Оиди чорй ва чур кунии Firewall мебошад, ки аз пунктхои Firewall-и аппаратй ва Firewall-и барномавй иборат мебошад.