Реша ва калимахои хамреша

Реша ва калимаҳои ҳамреша дар грамматикаи забони тоҷикӣ. Реша чист? Реша ҳиссаест, ки маънои асосии калимаро ифода намуда, дигар ба ҷузъҳои маънодор тақсим намешавад. Решаро...

Калимасозӣ ва имло. Таркиби морфологии калима

Калимаҳоро мо на танҳо ба ҳиҷоҳо (хо-на-гӣ), балки ба ҳиссаҳои маънодори луғавию грамматикӣ низ ҷудо карда метавонем. Масалан, дар калимаи гулҳо маънои луғавӣ дар...
забони точики, забони тоҷикӣ

Намунаи тахлили лугави калима

Намунаи таҳлили луғавии калима. Дар ин мавзӯъ намунаи таҳлили луғавии калима бо грамматикаи забони тоҷикӣ оварда мешавад. Намунаи тахлили лугавии калима >> Вай дар чеҳраи...

Лексикография — Луғатҳои тафсирӣ (якзабона) ва дузабона

  Лугатхои тафсири (якзабона) ва дузабона Лексикография чист? Илми луғатнигориро лексикография меноманд (аз калимаи юнонии лексикос –калима, луғат ва графо –менависам аст). Луғатҳои мавҷудаи ҳар як...

Омоним (Хамгуна)

Омоним чист? Ҳамгуна чист? Маълумот дар бораи Омоним ё Хамгуна. Омоним дар забони точики >> Омоним (ҳамгуна)-ҳо калимаҳоеанд, ки шаклан якхела буда, маъноҳои гуногунро ифода...

Антоним (Мутазод)

Антоним чист? Мутазод чист? Маълумот дар бораи Антоним ё Мутазод. Антоним дар забони точики >> Калимаҳои зидмаъноро антоним (мутазод) меноманд: нек – бад, дур –наздик,...
забони точики, забони тоҷикӣ

Синоним (Муродиф)

Синоним чист? Муродиф чист? Маълумот дар бораи Синоним ё Муродиф. Синоним дар забони точики >> Ду ва зиёда калимаҳое, ки як маъно ё маъноҳои наздикро...

Калимаҳои якмаъно ва сермаъно

Калимаҳо якмаъно ва сермаъно мешаванд. Калимаҳое ҳастанд, ки фақат як маъно доранд: радио, танк, ғазал, таърих, сабзӣ, пиёз, ангур, қассоб, дуредгар. Гурӯҳи дигари калимаҳо...

Маънои асли ва мачозии калима

Маънои аслӣ ва маҷозии калима Ба маънои воқеӣ истифода шудани калима маънои аслӣ ном дорад: хонаи калон, китоби хуб, чормағзи пуч.  Ба маънои ғайриаслӣ истеъмол шудани...

Калима. Маънои лугави ва грамматикии калима

Калима чист? Маънои луғавӣ ва грамматикии калима Калима воҳиди асосии забон мебошад. Бо ёрии калимаҳо мо ҷумла месозем ва фикри худро ифода мекунем. Калима ду ҷиҳати...
забони точики, забони тоҷикӣ

Намунаи тахлили фонетики

Намунаи таҳлили фонетикӣ, савти, овози, дар ин мақола оварда мешавад. Чи тавр чумларо тахлили фонетики кунем >> Тозагӣ гарави саломатист. Ин ҷумла аз се калима иборат...

Зада чист? Зада ва мавқеи он дар калима

Зада чист? Зада ва мавкеи он дар калима аз сомонаи www.DONISHJU.net - сомона барои ҳамаи донишомӯзон >> Зада чист? Равшантару сахттар садо додани яке аз...

Мақолаҳои охир

Саволнома бо мукофотпулӣ

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ