забони точики, забони тоҷикӣ

Мавқеи забони тоҷикӣ дар доираи забонҳои ҳиндуаврупоӣ

Забони тоҷикӣ дар сарзамини паҳноваре, дар чанд навоҳии таърихӣ тараққиву ташаккул ёфта, унсурҳои забонҳои ориёӣ аз ҷумла, паҳлавӣ, суғдӣ, хоразмӣ, бохтариро дар бар гирифтааст. Равнақу...

Аҳамияти омӯзиши забон

Ҳамаи илмҳо бо забон шакл мегиранд. Забон бо тамоми илмҳо алоқамандӣ дорад. Аз ин рӯ, мутахассисони ояндаро зарурати омӯзиши забони модарӣ пеш меояд. Салими Теҳронӣ...

ФРАЗЕОЛОГИЯ

ФРАЗЕОЛОГИЯ (аз юнонӣ рhrasis— ибора, ифода ва логия), як қисми забоншиносист, ки маҷмӯи таркиб, ибора, ҷумлаҳои рехтаю устувор, қонуниятҳон инкишоф ва категорияҳои лингвистии онҳоро...
забони точики, забони тоҷикӣ

Забон, забоншиносӣ ва қисматҳои забоншиносӣ

Забон муҳимтарин воситаи алоқаи мардумон аст. Забоншиносӣ илмест, ки қонуну қоидаҳои забони инсонро меомӯзад. Қисматҳои асосии забоншиносӣ: 1. Фонетика; 2. Лексикология; 3. Морфология; 4. Имло; 5. Синтаксис; 6. Фразеология; 7. Услубшиносӣ. Фонетика яке аз...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ