Ибодату маросимҳо дар масеҳият. Таассуби динӣ

Ибодату маросимхо дар масехият. Таассуби дини. Ибодату расму русуми масеҳият дар давраи аввали пайдоишаш бисёр ҳам сода буданд. Гуфтан мумкин аст, ки он қариб ҳеҷ...

Идеяҳои асосии дини масеҳӣ – пургуноҳӣ ва наҷот

Идеяхои асосии дини масехи – пургунохи ва начот. Идеяҳои асосии дини масеҳӣ – пургуноҳӣ ва наҷот. Мафҳуми нав ва идеяи асосию марказии тамоми масеҳият ин...

Ҷудо шудани дини масеҳӣ аз яҳудӣ

Чудо шудани дини масехи аз яхуди. Ҷудо шудани дини масеҳӣ аз яҳудӣ. Масеҳият дар ибтидо як равияи дини яҳудӣ буд. Вале аз охирҳои асри I...

Дини масеҳии яҳудӣ

Дини масехии яхуди Пайдоиши дини масеҳӣ аз худи ибтидо ба тариқагароии дини яҳудӣ вобаста аст. Дар дини яҳудияи асрҳои I-II таълимоту ривоятҳое марбут ба омадани...

Сарчашмаҳои дини масеҳӣ. Библия

Сарчашмахои дини масехи. Библия Дини масеҳӣ дини дуюми ҷаҳонӣ пеш аз ҳама бо таърихи сокинони Аврупо алоқаманд аст. Масеҳият яке аз динҳои паҳншудатарин дар ҷаҳон...

Дини Маҳаяна (Махаяна)

Дини Маҳаяна / дини Махаяна маълумот бо забони точики / тоҷикӣ. Асосгузори маҳаяна Нагарҷун (асри I) аз оилаи браҳманҳои ҷануби Ҳиндустон баромада буд. Таълимоти маҳаянӣ...

Дини Маздакия – маълумот бо забони тоҷикӣ

Дини Маздакия - маълумот бо забони тоҷикӣ. Таълимоти динию фалсафие, ки Маздак (460-528) дар соли 488 бо он баромад кард, бо таълимоти монавияю зардуштия алоқаи...

Дини Монавия – маълумот бо забони точики

Дини Монавия - маълумот бо забони точики / тоҷикӣ Номи ин дин аз номи асосгузори он Монӣ гирифта шудааст. Монӣ дар соли 216 дар Мадоин,...

Фанни “Диншиносӣ” ва аҳамияти омӯзиши он (иншо, реферат)

Фанни “Диншиносӣ” ва аҳамияти омӯзиши он. Фанни “Диншиноси” ва ахамияти омузиши он Нақша: Диншиносӣ ҳамчун илм. Сохтори диншиносӣ ва марҳилаҳои ташаккули он. Зарурати омӯзиши фанни...

Муносибати давлат бо дини масеҳӣ, қонунигардонӣ ва масеҳият

Муносибати давлат бо дини масехи, конунигардони ва масехият. Муносибати давлат бо дини масеҳӣ, қонунигардонӣ ва масеҳият. Аз рӯи маълумотҳои мавҷуда то ибтидои асри IV императорҳои...

Асосҳои динию ҳуқуқӣ ва иҷтимоии Хилофат

Асосхои динию хукуки ва ичтимоии Хилофат. Хадис Ҳадис. Сарчашмаи асосии динию ҳуқуқӣ ва иҷтимоии давлати Хилофатро  аввалан Қуръони маҷид ташкил медод. Ғайр аз ин, ҳангоме ки пайғамбар...

Қуръон – китоби муқаддаси мусулмонон

Куръон – китоби мукаддаси мусулмонон. Қуръон – китоби муқаддаси мусулмонон. Ислом ба қатори он динҳои ҷаҳоние медарояд, ки онҳо китобҳои муқаддаси худро доранд ва пайравонашон...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ