Ҷаҳонишавии равандҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар ҷаҳони муосир

Ҷаҳонишавии равандҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар ҷаҳони муосир. Чахонишавии равандхои ичтимои ва фарханги дар чахони муосир. Агар назариҳои навъҳои таърихӣ-фарҳангии фавқуззикрро бо ҳам муқоиса намоем,...

Назарияҳои навъҳои таърихӣ-фарҳангӣ

Назарияҳои навъҳои таърихӣ-фарҳангӣ. Назарияхои навъхои таърихи-фарханги. Дар қатори назарияҳои таҳаввулӣ ва инқилобии ҷомеа, ки бар идеяи пешрафт асос меёбанд, боз назарияҳое вуҷуд доранд, ки имконияти...

Тағйиротҳои иҷтимоӣ. Назарияҳои рушди ҷомеа

Тағйиротҳои иҷтимоӣ. Назарияҳои рушди ҷомеа. Тагйиротхои ичтимои. Назарияхои рушди чомеа. Имрӯз яке аз проблемаҳои муҳимтарини сотсиология проблемаи тағйиротҳои иҷтимоӣ ба ҳисоб меравад. Мафҳуми «тағйироти иҷтимоӣ»...

Тағйирпазирии фарҳанг / Тагйирпазирии фарханг (сотсиология)

Тағйирпазирии фарҳанг / Тагйирпазирии фарханг.  Ҳар як ҷомеа шомили маҷмӯи муайяни осори фарҳангист, ки аз тарафи аксари аҳли он эътироф мегардад ва дар фаъолияти ҳаётии...

Вазифаҳои баҳамоварӣ (интегративӣ) ва азҳамҷудосозии (дезинтегративӣ) фарҳанг

Вазифаҳои баҳамоварӣ (интегративӣ) ва азҳамҷудосозии (дезинтегративӣ) фарҳанг. Вазифахои бахамовари (интегративи) ва азхамчудосозии (дезинтегративи) фарханг. Фарҳанг дар ҷомеа инчунин вазифаҳои интегративию дезинтегративиро низ иҷро менамояд.Ба вазифаҳои...

Нақши фарҳанг дар ҳаёти ҷомеа (сотсиология)

Нақши фарҳанг дар ҳаёти ҷомеа. Накши фарханг дар хаёти чомеа. Нақши фарҳанг дар ҷомеа пеш аз ҳама аз он иборат аст, ки вай ба сифати...

Унсурҳои асосии фарҳанг (сотсиология)

Унсурҳои асосии фарҳанг. Унсурхои асосии фарханг.  Одатан ба унсурҳои асосии фарҳанг забон, арзишҳо, эътиқодҳо ва меъёрҳоро дохил менамоянд. Забон маҷмӯи мафҳумҳоест, ки тавассути рамзҳо ва...

Фарҳанг дар низоми ҷомеа (сотсиология)

Фарҳанг дар низоми ҷомеа. Фарханг дар низоми чомеа. Дар забони тоҷикӣ мафҳуми «фарҳанг» бо мафҳуми «маданият» муродиф ҳисобида мешавад. Калимаи «фарҳанг» аслан тоҷикӣ буда, калимаи...

Принсипҳои асосии таълимоти материалистии К. Маркс ва Ф.Энгелс дар бораи ҷомеа

Принсипҳои асосии таълимоти материалистии К. Маркс ва Ф.Энгелс дар бораи ҷомеа. Принсипхои асосии таълимоти материалистии К. Маркс ва Ф.Энгелс дар бораи чомеа.  Ба ҳам омехташавии...

Навъи ғайрианъанавии илмият. «Сотсиологияи фаҳманда»-и Г. Зиммел ва М. Вебер

Навъи ғайрианъанавии илмият. «Сотсиологияи фаҳманда»-и Г.Зиммел ва М.Вебер. Навъи гайрианъанавии илмият. «Сотсиологияи фахманда»-и Г.Зиммел ва М.Вебер. Навъи ғайрианъанавии илмияти сотсиологияро мутафаккирони немис Г. Зиммел (1858-1918)...

Навъи классикии илмияти сотсиология. Таълимот дар бораи методи Э.Дюркгейм

Навъи классикии илмияти сотсиология / социология. Таълимот дар бораи методи Э.Дюркгейм.  Бори дигар ёдовар мешавем, ки сотсиология махз ба сабаби даъвои илмияти худ, яъне...

Шароитҳои иҷтимоӣ ва заминаҳои назариявии пайдоиши сотсиология

Шароитхои ичтимои ва заминахои назариявии пайдоиши сотсиология Қобили зикр аст, ки ҳамон шароитҳои иҷтимоие, ки дар пайдоиши фалсафаи марксистӣ хидмат намудаанд, дар пайдоиши сотсиология низ...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ