ИДРОК (реферат, кори курси аз Фалсафа)

ИДРОК (реферат, кори курси аз Фалсафа). Идрок чист? Накша Мафхуми умуми дар бораи идрок Асоси физиологии идрок Намудхои идрок Хусусиятхои идрок Мушохида Хусусиятхои...

Давлатхои Хиндустони кадим

Давлатҳои Ҳиндустон. Дар таърихи Ҳидустони қадим яке давраҳои муҳимтарин оғоз меёбад. Давлатчаҳои сершумори он ба давлати марказиятноки ягона муттаҳид мешаванд.Он давраи Магаду Маврҳо ном...

Мухаммад Икбол Лохури

Дар ин саҳифа, маълумот оиди Мухаммад Икбол Лохури, зиндагинома ва ашъори Мухаммад Икболи Лохури оварда мешавад. Муҳаммад Иқболи Лоҳурӣ аз сомонаи www.DONISHJU.net >> Муҳаммад Иқбол...

Абунасри Фороби – Фалсафаи тоҷик дар асрҳои миёна

Фалсафаи файласуфи бузурги тоҷик - Абунасри Фороби дар ин саҳифа оварда шудааст. Абунасри Фороби ё Ал Фороби >> Абунаср Муҳаммад бинни Муҳаммади Форобӣ (873-950) яке...

Абул Қосими Заҳровӣ (аввалин ҷарроҳ)

Пешгоми пизишкони ҷарроҳӣ ва аввалин ҷарроҳи зебоӣ Абул Қосими Заҳровӣ соли 422 - и ҳиҷрӣ мутобиқ бо соли 1030-и милодӣ дар шаҳри Заҳрои Андалус (Испониёи...

Фалсафа

Фалсафа аксар маврид ба баррасии саволҳои ниҳоӣ, ҷовидонӣ сарукор дорад. Бешак илм низ мекӯшад манзараи нисбатан томи оламро биофарад, аммо он бештар саргарми мушаххасот...

Масъалаи эътиқод ба Худои ягона дар партави таҳкиқотҳои бостоншиносии замони муосир

Марҳилаи нави гузориш ва таҳқиқи масъалаи моҳият ва табиати дин баъди ба зинаи нави рушд баромадани диншиносии илмӣ (муқоисавӣ) оғоз меёбад. Омили асосие, ки...

Масъалаи таносуби эътиқод ва ақл дар фаҳмиши асримиёнагии масеҳӣ ва исломӣ

Дар фалсафаи асримиёнагии Аврупои масеҳӣ ва Шарқи исломӣ масъалаи таносуби эътиқод ва ақл, маърифати ҳадсӣ-интуитивӣ ва маърифати ҳиссӣ-ақлонӣ аз фалсафаи Юнони бостонӣ, ҳамроҳ бо...

Чаро инсон ба Худо эътиқод дорад?

Эътиқоди динӣ – ҳамчун сифати ҷудонопазири ботинияти инсон дар осори хаттии дунёи қадим. Мусаллам аст, ки маҳдудияти усулӣ, нокомилии инсон барои ӯ ҳадди табиии...

Дин, фалсафаи дин, диншиносӣ

Дин —   як шакли ниҳоят густурда ва қадимаи ҷаҳонбинӣ ва рафтори инсон аст. Ин шакли ҷаҳонбинӣ дар натиҷаи боварии инсон ба вуҷуди Худованд ва...

Фалсафа ва дин

 Чи тавре ки қаблан зикр гардид, фалсафа ҳамчун илми куллӣ дорои низоми ниҳоят мураккаб буда, дар он тамоми донишҳое, ки дар ихтиёри инсоният қарор...

Навъҳо ва назарияҳои фаҳмиши ҳуқуқ

Навъи фаҳмиши ҳуқуқ аз маҷмӯи якчанд назарияҳои ҳуқуқ иборат аст, ки асоси ягонаи назариявию методологӣ доранд. Навъи фаҳмиши ҳуқуқ дар заминаи ин ё он...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ