Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Машқу мисолҳо доир ба таъриф ва тақсим

Саволу ҷавоб, машқу мисолҳо доир ба таъриф ва тақсим (аз фанни мантиқ). Саволу чавоб, машку мисолхо доир ба таъриф ва таксим (аз фанни мантик). 1....

Мисолҳо ва машқҳо доир ба мафҳумҳо (аз фанни мантиқ)

Саволу ҷавоб, мисолҳо ва машқҳо доир ба мафҳумҳо (аз фанни мантиқ). Саволу чавоб, мисолхо ва машкхо доир ба мафхумхо (аз фанни мантик). 1. Барои чизҳои...

Тасниф (дар мантиқ)

Тасниф – силсилаи тақсими пайдарҳам ё ки замимадорест, ки дар як вақт ҳам тақсими таксономӣ ва ҳам тақсими мереологиро фаро мегирад. Тақсими замимадор на...

Тақсими мафҳум ва навъҳои он

Таксими мафхум ва навъхои он. Тақсим, амали мантиқӣ доир ба қимати истилоҳ, аз ҷумла, дар бораи ҳаҷми мафҳумҳост. Ҳангоми таҳқиқи ин ё он мафҳум барои...

Таъриф ва тавсиф (мантиқ). Таърифи ошкор / ноошкор

1. Таъриф ва усулҳои ба он монанд  Таъриф яке аз амалҳои асосии мантиқ буда дар илм, ҷараёни таъ-лим ва хусусан, амалияи тафтишот ва фаъолияти суд...

Амалҳо бо мафҳумҳо (Амалхо бо мафхумхо)

Амалҳо бо мафҳумҳо (Амалхо бо мафхумхо). Асоситарин амалҳои мантиқӣ бо мафҳумҳо инҳоанд: таъмим (умумиятдиҳӣ) ва маҳдудкунӣ, таъриф ва тақсими мафҳумҳо. Асоси ин гуна амалҳоро муносибатҳои...

Муносибати байни мафҳумҳо

Муносибати байни мафхумхо. Дар раванди таълим, ҳангоми баён ё мураттаб сохтани маҷмӯи ақи- даҳо доир ба ин ё он масъала, инчунин дар бисёр мавридҳои дигар,...

Навъҳои мафҳум (Навъхои мафхум)

Навъҳои мафҳум (Навъхои мафхум). Одатан, ҳангоми ба навъҳо тақсим намудани мафҳумҳо асосҳои зеринро ба назар мегиранд: 1) миқдори ашёе, ки дар мафҳум таъмим мешаванд; 2)...

Мазмун ва ҳаҷми мафҳум

Мазмун ва ҳаҷми мафҳум. Мазмун ва хачми мафхум. Ҳар як мафҳум аз рӯи сохти  мантиқиаш дорои ду ҷиҳат – мазмун ва ҳаҷм аст. Мазмуни мафҳум –...

Мафҳум ва калима

Мафхум ва калима. Мафҳум ва калима, дар пайдоиш ва ташаккули худ аз якдигар ҷудонашавандаанд. Калимаҳо асоси моддии мафҳумҳо буда, бе онҳо ташаккулёбии мафҳумҳо имконнопазиранд. Лекин...

Мафҳум чун навъи махсуси фикр. Шакли мантиқии мафҳум

Мафҳум чун навъи махсуси фикр. Шакли мантиқии мафҳум. Мафхум чун навъи махсуси фикр. Шакли мантикии мафхум. Мафҳум аз навъҳои фикр аст. Азбаски фикр инъикоси ашё...

Ҳисоби предикатҳо (хисоби предикатхо)

Яке аз воситаҳои таҳқиқи муҳокимаронӣ дар мантиқи муосир – мантиқи предикатҳост. Тарзи оддитарини мантиқи пре-дикатҳо системаи натиҷагирии натуралӣ аст. Забони мантиқи предикатҳо, инчунин соҳаи таъсири...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ