Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Давлати Каёниён

Давлати Каёниён. Дуюмин давлати қадими ориёиҳо давлати Каёниён буд. Мутобиқи ривоятҳо Каёниён 738 сол ҳукмронӣ кардаанд. Номи 9 шоҳи ин сулола то ба мо...

Давлати Пешдодиён

Давлати Пешдодиён. Таърихи қадимтарини ориёиҳо дар китоби Авеста, адабиёти зардуштӣ ва таърихҳои асримиёнагӣ аз қабили «Таърихи Табарӣ», «Шоҳнома»-и Фирдавсӣ, «Форснома»-и Ибни Балхӣ ва ғайра...

Вазъияти илмӣ – маданӣ дар acpҳои ХI-ХII

Вазъияти илми - мадани дар acpхои ХI-ХII (11-12). Вазъияти илмӣ - маданӣ дар acpҳои ХI-ХII. Нақша: Муқаддима Вазъияти илмӣ ва маданӣ дар асрҳои XI-XII ...
Исмоили Сомони Кахрамон

Исмоили Сомони – асосгузори давлати точикон

Ин сулола чун сулолахои дигари точикии Бармакнён, Тохириён ва Саффориён таърихи дуру дароз дорад. Сарчашмахои таърихи шачараи Сомониёнро то ба замони мо расонидаанд. Дуруст аст,...

Шохмансур, ки ба номаш дар Душанбе нохия аст, ки буд?

Шоҳмансур кист? Шоҳмансур, ки ба номаш дар Душанбе ноҳия аст, кӣ буд? Шох Мансур кист? Шоҳмансур, ки ба номаш дар Душанбе ноҳия аст, кӣ буд? Бошандагону меҳмонони шаҳри...

Талошхои Устод Айни барои исботи миллати точик

Талошҳои Устод Айнӣ барои исботи миллати тоҷик. Талошхои Устод Айни барои исботи миллати точик Мухолифони консипсиюни ҳастии миллии тоҷикон бисёр буданд. Чунончи ҳамин ки «Намунаи адабиёти...
Москва. Августи соли 1991

Барҳам хӯрдани ИҶШС ва ташкил ёфтани ИДМ

Бархам хурдани ИЧШС ва ташкил ёфтани Иттиходи Давлатхои Мустакил (ИДМ). Барҳам хӯрдани ИҶШС (СССР) ва ташкил ёфтани иттиҳоди давлатҳои мустақил (ИДМ) реферат Миёнаҳои солҳои 80-ум...

Авзои Мовароуннахру Хуросон пас аз давлати Сомониён

Давлати Сомониён феодали, яъне ҷомеаи ашрофи буд. Сардори давлат амир ба ҳисоб мерафт. Ҳам хокимияти дуняви ва ҳам дини дар ихтиёри у буд. Амир...

Исёни Муканнаъ (Нехзати Муканнаъ)

Исёни Муқаннаъ (Неҳзати Муқаннаъ) аз сомонаи www.DONISHJU.net, Исёни Муканнаь Тадриҷан афзудани бедодгариҳои арабҳо мардумро ба маҳрумӣ дучор гардонд, ки дар натиҷа ҳисси бадбинии аҳолии заҳматкаш...
Файзулло Ходжаев Файзулло Хочаев

Хоини миллати Тоҷик Файзуло Хоҷаев

Хоини миллати Точик Файзуло Хочаев. Соли 1920. Дар майдони Регистони Бухоро зиёда аз 80 нафар устодони мадорис, мунаҷимон, хаттотон, шоирон ба марг ҳукм шуданд...

Аҳмади Дониш – ислоҳотхоҳ, маорифпарвар

Дар ин мақола маълумот дар бораи Ахмади Дониш - ислохотхох, маорифпарвар оварда мешавад. Ахмади Дониш маорифпарвар  >> Ташаккулёбии чаҳонбинии Аҳмади Дониш Яке аз фозилтарин фарзандони Бухорои...

Китоби “Таърихи Систон”

Дар ин мақола маълумот дар бораи “Таърихи Систон” оварда мешавад. Таърихи Сиистон >> Боргирӣ намудани китоб (скачать) Муаллифи ин таърих маълум нест. Аз ахбороти дар дебочаи...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ