Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст
Расми 4.4. Рақобати инҳисорӣ

Рақобати инҳисорӣ. Шарти пайдоиш

Ракобати инхисори. Шарти пайдоиши ракобати инхисори. Рақобати инҳисорӣ дар ҷое ба миён омада метавонад, ки дар он даҳҳо корхона фаъолият намуда, дар байни онҳо имконияти...

Инҳисори соф (монополия точики)

Инхисори соф (монополия маълумот бо забони тоҷикӣ) Хусусиятҳои хос. Аксуламали рақобати озод инҳисори соф (монополия) ба шумор меравад (калимаи юнонӣ «моно» – як, «полио» –...
Расми 4.2. Таснифоти намудҳои асосии сохтори бозорӣ

Таснифоти сохтори бозорӣ

Таснифоти сохтори бозорӣ. Маҳдудияти рақобати озод дар шароити навъҳои гуногуни сохтори бозорӣ бартараф карда мешавад. Рақобате, ки дар он ҳадди ақал яке аз унсурҳои...
Расми 4.1. Ҳолати мувозинатии корхонаи рақобатпазир дар давраи дарозмуддат

Рақобати озод (асосҳои иқтисодиёт)

Ракобати озод (асосхои иктисодиёт). Ба бозори рақобати озод пеш аз ҳама, шумораи зиёди субъектони хоҷагидорӣ (харидорон ва фурӯшандагон) ва инчунин, таҳвили як мол хос мебошад....

Мафҳум ва моҳияти рақобат

Мафхум ва мохияти ракобат. Мафхуми ракобат. Мафҳуми рақобат. Рақобат яке аз унсурҳои муҳими механизми бозор ба ҳисоб меравад. Муносибатҳои бозорӣ дар ҷомеа муҳитеро ба вуҷуд...

Мавзӯъ. Гурӯҳбандии бозор вобаста ба шаклҳои рақобат. Таъсири инҳисор ба вазъи бозор

Гурухбандии бозор вобаста ба шаклхои ракобат. Таъсири инхисор (монополия) ба вазъи бозор. Мавзӯи 4. Гурӯҳбандии бозор вобаста ба шаклҳои рақобат. Таъсири инҳисор ба вазъи бозор Зермавзӯҳо: ...
Ҳолати муваффақшавии бозор ба мувозинат («тортанакшакли мувофиқатии бозор»)

Механизми ба амалбарории нархи мувозинатӣ дар бозор

Механизми ба амалбарории нархи мувозинати дар бозор. Нархи мувозинати чист? НАРХИ МУВОЗИНАТӢ нархест, ки имконияти фурӯхтани ҳамаи миқдори молҳоро медиҳад ва истеҳсолкунандагон (фурӯшандагон) барои фурӯхтани...

Ташаккули нархи бозорӣ, изофагӣ ва камчинӣ

Ташаккули нархи бозори, изофаги ва камчини. Изофаги чист? Камчини чист? Барои ба таври осон фаҳмидани механизми нархгузории бозорӣ фавран аз мисоли мушаххас оғоз менамоем, ки...
Асосхои иктисодиёт синфи 11

Асосҳои иқтисодиёт (синфи 11) – сарсухан

Асосҳои иқтисодиёт (синфи 11) - сарсухан. Асосхои иктисодиёт китоби синфи 11. Фанни иқтисодиёт дар кулли муассисаҳои таҳсилоти умумии дунё таълим дода мешавад. Агарчи барномаи ин...

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он. Курби асъор ва омилхои муайянкунандаи он. Мавзӯҳоро боргирӣ (скачать) кунед Бозори асъор: мафҳумҳои асосӣ. Низоми қурбҳои чандирӣ ва устувори асъор. Дар...

Коркарди бизнес-нақша оиди таъсисдодани хоҷагии деҳқонӣ (кори дипломӣ)

Кори курсӣ, кори дипломӣ, лоихаи хатм, рисолаи дипломи дар мавзӯи зерин: Коркарди бизнес-накша оиди таъсисдодани хочагии дехкони барои истехсоли чормагзи зеризамини, ТАВСИФИ МУХТАСАРИ ЛОИХА, РЕЗЮМЕ, НАКШАИ...
истехсолот, мехнат

Кадрҳои корхона ва сохтори онҳо (реферат)

Кадрхои корхона ва сохтори онхо (реферат, кори курси). Кадрҳои корхона ва сохтори онҳо (реферат)  Куввахои истехсолкунандаи ҷамъият.  Кадрхо ё захирахои мехнатии корхона. Шумораи руихатии...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ