Меъёри номиналӣ ва ҳақиқии фоизи қарз дар бозори сармоя

Меъёри номинали ва хакикии фоизи карз дар бозори сармоя. Меъёри номиналӣ ва ҳақиқии фоизи қарз дар бозори сармоя Фоизи карз ҳамон маблағи пулиест, ки қарзхоҳон...

Бозори сармояи карзи ва фоизи карз

Бозори сармояи қарзӣ ва фоизи қарз, омилҳои ба бозори сармояи қарзӣ таъсиркунанда, Бозори сармояи карзи ва фоизи карз, омилхои ба бозори сармояи карзи таъсиркунанда Субъекти...

Такозо ва арза дар бозори сармоя, ташаккули нарх

Тақозо ва арза дар бозори сармоя, хусусияти ташаккули нарх дар бозори сармоя. Такозо ва арза Бо мақсади аниқ кардани мазмуну мароми тақозою арза пешниҳодкунандагони амалии...

Сармоя хамчун омили истехсолот

Сармоя ҳамчун омили истеҳсолот, Сармоя хамчун омили истехсолот Мазмуну маънидоди сармоя. Сармоя ҳамчун омили истоҳсолот Сармоя яке аз мафҳумхои маълуму васеъ паҳншудаи илми иқтисодӣ ба шумор...

Бозори сармоя (кори курси, реферат, кори мустакилона)

Бозори сармоя Бозори капитал  (кори курси, реферат, кори мустакилона) Боргирӣ намудан (скачать) Гузариш ба муносибатҳои бозорӣ боиси пайдоиши муносибатҳои гуногуни иқтисодӣ гардид. Махсусан тагйироти кулӣ дар...

Кори курси дар мавзуи Бизнес-накша (бизнес план)

Боргирӣ намудан (скачать) Иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити кунун давраҳои вазнини гузаришро барои ба иқтисодиёти бозори мутобиқ гаштан аз сар мегузаронад. Дар назди саноати сабуки...
молия, бо забони точики

Таваррум ё инфлятсия чист?

Таваррум дар тӯли таърих кишварҳоро ба ноустувории иқтисодӣ рӯбарӯ гардонидааст. Бонкҳои марказиро бошад “даррандагони таваррум” (inflation hawks) меноманд.Сиёсиюн бо ваъдаҳои мубориза зидди таваррум ва...

​Максимизатсияи фоида ва муайян намудани шароити оптималии фаъолияти фирма

Таъсисёбии талаботи бозорӣ — ин ҷоришавии алоқа байни нархи бозорӣ ва шумораи мол мебошад, ки аз тарафи фурӯшандагон барои ҳар як сатҳи нархҳо пешкаш...

Максад, вазифа ва сохтори микроиктисод

Мақсад, вазифа ва сохтори микроиқтисод, вазифахои микроиктисод, сохтори микроиктисод, вазифаҳои микроиқтисод. Микроиқтисодиёт-қисмати асосии назарияи иқтисодӣ буда, муносибатҳои иктисодии байни одамонро ва муаяйн намудани қонуниятҳои умумии...

Тахлили микроиктисоди: предмет ва методология

Тахлили микроиктисоди: предмет ва методология, Предмети микроиктисод, методологияи микроиктисод, реферат, кори курси микроиктисод Таҳлили микроиқтисоди: предмет ва методология.    Мақсад, вазифа ва сохтори микроиқтисод Рушди...

Назарияхои иктисодии муосир

Назарияҳои иқтисодии муосир. Ба назарияҳои муосир одатан назарияҳои иқтисодиро дохил мекунанд, ки дар охири асри XIX ва ибтидои асри XX таъсис ёфтаанд. Онҳо бо...

Таълимоти иктисодии К.Маркс. Таълимоти Марксисти

Таълимоти иқтисодии К.Маркс. «Маркс ниҳоят муҳим мебошад, ки ӯро танҳо ба марксистон мустаҳкам намоем», менависад иқтисодчии номдори америкоӣ П.Самуэлсон. Барои чӣ К.Марксро иқтисодчии бузург меҳисобанд?...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ