бренд брэнд

Бренд чист?

Бренд, брэнд (англисӣ brand - аломати мол, тамға), маҳсулоти ягон ширкати машҳур, ки бо ному тамғаи махсус истеҳсол шуда, харидори бисёр дорад ва онро...

Таклифот ва бузургии он. Чандирии таклифот

Одамон имконияти харид кардани молҳои ба худ зарурро дар бозор ба туфайли пешниҳод намудани мол аз тарафи истеҳсолкунандагон ба фурӯш доранд. Лекин ҳаҷми пешниҳоди...

Мафҳуми талабот ва бузургии он. Чандирӣ ва қонуни талабот

Мафҳумҳои асосии низоми иқтисоди бозорӣ талабот ва таклифот мебошанд. Харидорон ба молҳо талабот доранд, фурӯшандагон бошанд, молҳоро пешниҳод мекунанд. Таъсири мутақобилаи харидорон ва фурӯшандагон...

Низоми иқтисодиёти маъмурию фармонфармоӣ (амрӣ) ва омехта

Баъзе аз нишонаҳои низоми иқтисодиёти амриро дар фаъолияти хоҷагидории давраҳои пеш дучор гардидан мумкин аст. Аммо пайдоиши ин низом аз Инқилоби Кабир (Октябр)­и соли...

Низоми иқтисодиёти анъанавӣ ва бозорӣ

Башарият дар тӯли ҳазорсолаҳо тавассути таҷрибаҳо ва хатоиҳо роҳҳои самарноктарини ташкили фаъолияти хоҷагидориро ҷустуҷӯ карда истодааст. Дар ин муддат якчанд усули ташкили фаъолияти хоҷагидорӣ...

Маҳдудияти захираҳои иқтисодӣ

Мақсади асосии фаъолияти хоҷагидорӣ қонеъ гардонидани талаботи (биологӣ) одамон буда, барои ба даст овардани неъматҳои муайян равона шудааст. Ба гурӯҳи аввалиндараҷаи талаботи одамон хӯрока...
молия, молия чист? аз фанни молия точики

Иктисодиёт чист? Масъалаҳои асосии иқтисодиёт

Дар бораи иқтисодиёт ҳама ва ҳар рӯз ҳарф мезананд. Бинобар ин дар саҳифаҳои китоби мазкур моро суҳбате оид ба иқтисодиёт интизор аст. Дар аввал...
вазифахои фирма

Доира ва шаклҳои фаъолияти соҳибкорӣ

Фаъолияти ташкили ҳуқуқии шаклҳои соҳибкорӣ дар доираи ҳавзаҳои муайяни иқтисодӣ сурат мегиранд. Дар адабиёти муосири иқтисодӣ фаъолияти соҳибкорӣ вобаста ба хусусиятҳои ташаккули давраҳои такрористеҳсоли...

Соҳибкорӣ ва моликият

Фаъолияти соҳибкорӣ мустақиман бо шаклҳои ташкилию ҳуқуқии фирмаҳо, яъне гуногуншаклии моликият алоқаманд мебошад. Вобаста ба шакли моликият ва дастаи ҳуқуқии он, шакл ва намудҳои...

Соҳибкорӣ ҳамчун фаъолият. Вазифа, субъект ва объекти соҳибкорӣ

Соҳибкорӣ дар асл кор, фаъолият, шуғл, шавқ ё худ амалиётеро ифода мекунад, ки он ягон хел даромад ва фоидаро таъмин карда тавонад. Дар шароити низоми...

Соҳибкорӣ, вазифа ва хусусиятҳои он

Чи тавре, ки аз мавзӯъҳои гузашта айён гашт, истеҳсолот бидуни омилҳо (сармоя, меҳнат, замин, соҳибкорӣ) ва охирон бидуни истеҳсолот (корхона) вуҷуд дошта наметавонад. Фаъолияти...
маркетинг бо забони точики

Маркетинг, нақш ва мақоми он дар идораи фирма

Маркетинг (анг. - market) - бозор ё худ бозорёбӣ, яъне ҳамчун ҳавзаи иқтисод ё намуди фаъолияти иқтисодие фаҳмида мешавад, ки тавлидгарон ва истеъмолгаронро ба...

Мақолаҳои охир

Саволнома бо мукофотпулӣ

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ