Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Молия

Мавзӯҳои дарсӣ аз фанни Молия бо забони тоҷикӣ (точики)

Хусусият ва омилҳои муайянкунандаи инфлятсия, сиёсати зидиинфлятсионӣ

Хусусият ва омилхои муайянкунандаи инфлятсия, сиёсати зидиинфлятсиони Чи тавре аз саволҳои пеш таҳлил карда бар меояд, инфлятсия таҳти таъсири омил ва сабабҳои гуногун, вобаста ба...

Шакл ва намудхои инфлятсия

Шакл ва намудҳои инфлятсия. Дар адабиёти муосири иқтисодӣ барои муайян кардани шакл, намуд ва навъҳои инфлятсия меъёрҳои махсуси мухталиф истифода карда мешаванд, ки муҳимтаринашон инҳоанд: -...

Инфлятсия: миқёс ва сабабҳои пайдоиши он

Инфлятсия: микёс ва сабабхои пайдоиши он. Сабабҳои инфлятсия бо забони точики Инфлятсия аз вожаи лотинии inflatio гирифта шуда, маънои варам (дам) кардан, беҳад зиёд ё...

Инфлятсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (реферат, кори курси)

Инфлятсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: миқёс, хусусусиятҳо ва сиёсати зидиинфлятсионӣ Боргирӣ намудан (скачать) Мавзуъ:  Инфлятсия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон: миқёс, хусусусиятҳо ва сиёсати зидиинфлятсионӣ Нақша Сарсухан 1.Инфлятсия миқёс ва сабабҳои...

Асосхои муносибатхои байналхалкии асъор

Асосҳои муносибатҳои байналхалқии асъор, Асосхои муносибатхои байналхалкии асъор, Шарту шароити хариду фуруши асъор, Танзим ва тартиби анчомдихии амалиёти асъор, Хисоби асъори ва тартиби ифтитохи...

Бозори қоғазҳои қимматнок ва иштирокчиёни он

Чӣ тавре дар боло қайд гардид ба бозори қоғазҳои қиммат­нок ҳам худи қоғазҳои қимматнок ва ҳам ивазкунандаҳои онҳо (сертификатҳо, купонҳо ва ғ.) бароварда мешаванд,...

Бозори молиявӣ ва таркиби он

Бозори моливӣ – ин бозорест, ки дар он азнавтақсимкунии сармояҳои пули озод ва пасандозҳо дар байни субъек­тҳои иқтисодии гуногун бо роҳи гузаронидани доду гирифт...

Миёнравии молиявӣ ва миёнравони молиявӣ

Таҷриба нишон медиҳад, ки раванди якҷоясозӣ ва ҷобаҷогузории захираҳои молиявӣ, ки ба воситаи низоми молиявӣ ба роҳ монда мешаванд, бевосита бо амалиёти бозорҳои молиявӣ...

Усулҳои назорати молиявӣ ва сохторҳои иҷрокунандаи онҳо

Дар назария ва таҷрибаи ташкили назорати молиявӣ шаклҳои (тарзҳои) зерини ташкили онҳоро фарқ мекунанд: санҷиш, ташхис, назорат, таҳлили ҳолати хонагию молиявӣ; мушоҳидакунӣ (мониторинг); тафтишот. Санҷиш...

Моҳият ва шаклҳои назорати молиявӣ

Яке аз вазифаҳои муҳимтарини идоракунии молиявӣ на­зорати молиявӣ мебошад. Назорати молиявӣ назорати мақомоти конунбарорӣ ва иҷроияи ҳамаи зинаҳои давлатӣ, инчунин мақомоти махсус оид ба фаъолияти...
молия, бо забони точики

Банақшагирӣ ва пешгуии молиявӣ

Ба сифати яке аз асбобҳои идоракунии молиявӣ банақшагирӣ баромад менамояд. Мафҳумҳои гуногуни банақшагирӣ мавчуд аст. Лекин баъзе нишонаҳоеро ҷудокардан мумкин аст, ки ин фаъолиятро...

Моҳият ва усулҳои идоракунии молиявӣ

Ҷараёни ташаккул, тақсим, азнавтақсим ва истифодаба­рии захираҳои молиявӣ дар байни зинаҳои низоми молиявӣ ва дар дохили худи онҳо ҳама вақт барои ноил гардидан ба...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ