Муҳиддин Аминзода

Ҳар кӣ баҳри сулҳ имзо мекунад, Беҳтарин коре ба дунё мекунад. Карда имзо, душманони сулҳро Рӯсияҳ, шарманда, расво мекунад. Муҳиддин Аминзода 22 марти соли 1904 дар шаҳри Хуҷанд,...

Субъектҳои ҳуқуқи байналхалқӣ

Субъекти ҳуқуқи байналхалқӣ гуфта иштирокчиёни муносибатҳои ҳуқуқи байналхалқиро меноманд, ки дорои қобилияти ҳуқуқдорӣ ва амалкунии байналхалқӣ буда, соҳиби ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои байналхалқӣ буда, дар...

Сарчашмаҳои ҳуқуқи байналхалқӣ

Дар назарияи ҳуқуқӣ дар зери мафҳуми сарчашмаи ҳуқуқ шакли зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқро мефаҳманд, яъне сарчашмаҳои ҳуқуқ ин санадҳо ё ҳуҷҷатҳое мебошанд, ки дар...

Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ

Принсипҳои ҳуқуқи байналхалқӣ гуфта асосҳо ва ғояҳои роҳбарикунадаи фаъолияти субъектҳои ҳуқуқи байналҳалқӣ меноманд, ки табиати асосии ҳуқуқи байналхалқиро баён намуда, нисбати меъёрҳои ҳуқуқи байналхалқӣ...

Мафҳум ва предмети ҳуқуқи байналхалқӣ

Дар илми ҳуқуқшиносӣ ду навъи низоми ҳуқуқиро фарқ менамоянд – низоми ҳуқуқии байналхалқӣ ва низоми ҳуқуқии дохилидавлатӣ. Ҳуқуқи байналхалқӣ ба монанди ҳуқуқи дохилидавлатӣ аз...

Намудҳои (тартиби) иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Тартиби иҷрои ҷазои ҷиноятӣ вобаста ба ҷазоҳое мебошад, ки ҷанбаи таъсири ислоҳи доранд, яъне дар ҷараёни иҷро ва адои онҳо ба маҳкумшудагон таъсири ислоҳи...

Муносибатҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Вобаста ба соҳаҳои ҳуқуқ дар ҷамъият муносибатҳои ҳуқуқи конститутсионӣ, маъмурӣ, гражданӣ, меҳнатӣ, оилавӣ ва ғайра ҷудо мешаванд ва ҳар як соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои ҳуқуқии...

Сарчашмаҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Шакли зоҳирии ифодаёбии меъёрҳои ҳуқуқи ва ифодаву иродаи мақомоти қонунгузориро, ки дар он меъёрҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ инъикос ёфтаанд, яъне санадҳое, ки дар...

Принсипҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун соҳаи ҳуқуқ дорои принсипҳои ба худ хос мебошад, ки ин принсипҳо дар конститутсия ва қонунгузории иҷрои ҷазои ҷиноятӣ муқарар...

Мафҳум ва сарчашмаҳои ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ

Ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ ҳамчун соҳаи мустақили ҳуқуқи Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз маҷмуи меъёрҳои умумӣ ҳатмии давлат иборат мебошад,ки аз ҷониби мақомоти олии қонунгузор қабул...

Субъектони мурофиаи ҷиноятӣ

Мо таърифи умумии субъектони ҳуқуқро ба инобат гирифта ҳамаи шахсони дорои ҳуқуқу ӯҳдадориҳои мурофиаи ҷиноятӣ доштаро ҳамчун субъекти мурофиаи ҷиноятӣ этироф менамоем. Субъекти мурофиаи ҷиноятӣ...

Сарчашмаҳои мурофиаи ҷиноятӣ

Сарчашмаи ҳуқуқ гуфта – ин шакли зоҳирии ифодаёбии бо тартиби муқарраргардида қабул шудаи меъёри ҳуқуқро меноманд, ки иҷроиши он ҳатмӣ мебошад. Зери мафҳуми сарчашмаҳои мурофиаи...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ