Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Восита ва методҳои тарбияи ҷисмонӣ

Восита ва методхои тарбияи чисмони. Пеш аз ҳама ба воситаҳои тарбияи ҷисмонӣ ва беҳдошти мактабиён қувваҳои ҳаётбахши табиат, ташкили дурусти истеъмоли ғизо, меҳнат ва дамгирӣ,...

Шаклҳои асосии ташкили тарбияи ҷисмонӣ

Шаклхои асосии ташкили тарбияи чисмони Дарс-шакли асосии ташкили тарбияи ҷисмонӣ дар мактаб аст. Дар синфҳои ибтидоӣ мазмуни асосии дарсро ба таври комплекси бозиҳои серҳаракат, гимнастика...

Мақсад, вазифа хусусиятҳои тарбияи ҷисмонии мактабиён

Максад, вазифа хусусиятхои тарбияи чисмонии мактабиён. Мақсади бартаридоштаи самти корҳои тарбияи ҷисмонӣ аз ҷараёни аллакай ба мо маълуми вазифаҳои тарбияи беҳдошт ҷорӣ мешавад: 1) мустаҳкам...

Мавзӯи 20. Тарбияи ҷисмонии мактабиён

Тарбияи чисмонии мактабиён. Нақша: Мақсад, вазифа хусусиятҳои тарбияи ҷисмонии мактабиён Шаклҳои асосии ташкили тарбияи ҷисмонӣ Восита ва методҳои тарбияи ҷисмонӣ 1. Мақсад, вазифа хусусиятҳои тарбияи ҷисмонии...

Тарбияи эстетикӣ дар корҳои берун аз синф

Тарбияи эстетики дар корхои берун аз синф. Дар системаи корҳои беруназсинфии мактаби ибтидоӣ ба шаклҳои гуногуни тарбияи эстетикӣ эътибори калон дода мешавад. Мактабиёни хурдсол ба...

Тарбияи эстетикӣ дар ҷараёни таълим

Тарбияи эстетики дар чараёни таълим. Раванди педагогӣ тамоми соҳаҳои ҳаёти кӯдаконро фаро мегирад ва барои он ки ҳамаи сифатҳои тарбивии онҳо дуруст сурат гирад, бо...

Нақши тасаввуроти эстетикӣ дар тарбияи мактабиёни хурдсол

Накши тасаввуроти эстетики дар тарбияи мактабиёни хурдсол Тасаввур – ин образи азнавҳосилкардаи чизе ё ҳодисае, ки қаблан дар қишри мағзи сар қабул шудааст, инчунин образи...

Мафҳум, моҳият ва вазифаҳои тарбияи эстетикӣ (зебоипарастӣ) дар мактаб

Мафхум, мохият ва вазифахои тарбияи эстетики (зебоипарасти) дар мактаб. Мафхуми тарбияи эстетики, мохияти тарбияи эстетики. Мафҳуми тарбияи эстетикӣ бо истилоҳи «эстетика» зич алоқаманд аст. Онро...

Мавзӯи 19. Тарбияии эстетики хонандагон

Мавзӯи 19. Тарбияии эстетики хонандагон Нақша: Мафҳум, моҳият ва вазифаҳои тарбияи эстетикӣ (зебоипарастӣ) дар мактаб Нақши тасаввуроти эстетикӣ дар тарбияи мактабиёни хурдсол Тарбияи эстетикӣ дар...

Ҳуқуқҳо ва вазифаҳои волидайн

Хукукхо ва вазифахои волидайн Насли наврас тавассути роҳпаймоии аҳли оила дорои маълумоту касбу кори муайян мегарданд. Бинобар ин дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи...

Ҳуқуқи мактабиён ва волидайни онҳо

Хукуки мактабиён ва волидайни онхо Натиҷаҳои мусбат додани тарбияи ҳуқуқ дар раванди яклухти педагогӣ аз чуқур фаҳмонидани ҳуқуқҳои адолатхоҳонаи давлати соҳибистиқлол иборат аст, ки онҳо...

Мазмуни тарбияи ҳуқуқ дар раванди педагогӣ

Мазмуни тарбияи хукук дар раванди педагоги. Мазмуни тарбияи ҳуқуқ дар раванди педагогӣ. Мазмуни тарбияи ҳуқуқ дар раванди яклухти педагогӣ зимни назардошти синну сол сурат мегирад....

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ