Оптималикунонии (муътадилгардонии) системаи педагогӣ

Инноватсияи умумие, ки устувор аст ва комилан ба системаи педагогӣ тааллуқ дорад, оптимизатсияи (муътадилгардонӣ) раванди таълиму тарбия номида мешавад. Ба кор карда баромадани ин...

Муассисаҳои таълимии инноватсионӣ

Он муассисаҳои таълимиеро муассисаҳои таълимии инноватсионӣ меноманд, ки ё ба навоварӣ, ё ба дар амал татбиқ намудани унсурҳои он машғуланд. Қариб ҳамаи роҳбарони муассисаҳои...

Педагогикаи инноватсионӣ

Ҳоло ин ном ғайрирасмӣ аст. Вале тамоми мутахассисони соҳаи илмӣ педагогика дар чаҳон дар бораи тақлиди педагогикаи анъанавӣ ҳамфикранд. Дар бораи тавлиди илми нав...
Модели системаи педагогӣ

Моҳият ва самтҳои навгониҳо (инноватсонӣ)

Дар навбати аввал моҳияти мафҳумҳои «системаи педагогӣ» ва «навгониҳо дар системаи педагогӣ» -ро муайян менамоем. Чӣ тавре ки маълум аст, раванди педагогӣ дар системаи ҷараёни...

Инноватсияи педагогӣ

Инноватсияи педагогӣ Нақша: Моҳият ва самти навгонӣ (инноватсия) Педагогикаи инноватсионӣ Муассисаҳои таълимии инноватсионӣ Оптималикунонии (муътадилдгардонии) системаи педагогӣ Ба ҳамагон маълум аст, ки забонҳо тавассути робитаи одамон...

Марҳалаҳои раванди педагогӣ

Раванди педагогӣ хусусияти силсилавӣ дорад. Дар инки­шофи тамоми раванди педагогӣ зуҳур кардани марҳалаҳои бо ҳам монандро дучор омадан, мумкин аст. Марҳала ин на қисми...

Қонунияти раванди педагогӣ

Дар қонуният ёдовар мешавем, ки алоқамандии объективӣ, зарурат, воқеият, такрорёбӣ инъикос меёбад. Ҳатто бидуни тадқиқоти махсус гуфтан мумкин, ки бо ҳамин мураккабӣ систе­маи калон...

Яклухтии раванди педагогӣ

Раванди педагогӣ - алоқамандии дохили маҷмӯи равандҳои зиёд, ки моҳиятан аз таҷрибаи иҷтимоӣ ба сифати воситаи ташаккулдиҳандаи одам табдил меёбад. Раванди яклухт дар худ...

Раванди педагогӣ ҳамчун система

Калимаи «раванд» маънои равишро дошта, муродифи «ҷараён» - ҷунбиш, ҳаракат мебошад. «Раванди педагогӣ» - ҷараёни яклухти пешбарандагии маҷмӯи корҳои таълимӣ, тарбиявии дохилу хориҷи мактабро...
шеър барои муаллим

Раванди умумии педагогӣ

Нақша: Раванди педагогӣ ҳамчун система Яклухтии раванди педагогӣ Қонунияти раванди педагогӣ Марҳалаҳои раванди педагогӣ 1.Раванди педагогӣ ҳамчун система Калимаи «раванд» маънои равишро дошта, муродифи «ҷараён» -...

Ташаккули ҳамаҷонибаи шахсият ҳамчун мақсади асосии тарбия ва қисмҳои таркибии он

Дар шароити ҳозира дар миқёси умумичаҳонӣ болоравии илму техника ва истеҳсолоти мошинӣ тайёрӣ ва инкишофи боз ҳам баланди аъзоёни ҷамъиятро талаб мекунад. Бинобар ин...

Пайдо шудани замина барои ташаккули ҳамаҷонибаи шахсият

Шароити иҷтимоию иқтисодӣ барои мутаносиб ва ҳамаҷониба инкишофёбии шахсият, ташаккулёбии ҷамъияти буржуазӣ ва тараққиёти мошинолоти истеҳсолӣ замина гузошт. Ҳоло мебинем, ки чӣ гуна тараққиёти...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ