Ба ҳисоб гирифтани хусусиятҳои инфиродӣ

Инсоният ба инкишофи умумӣ ва хусусӣ молик аст. Хусусиятҳои умумии ҳамаи одамон дар синни муайян аз одами алоҳида фарқ мекунад. Одами махсусро фард меноманд,...

Инкишоф ва тарбияи насли наврас дар марҳалаҳои гуногун

Донистани хусусиятҳои инкишофи физиологию анатомӣ, психологию педагогии марҳалаҳои синнусолии насли наврас ба­рои волидайн, мураббиён, муаллимон ва онҳое, ки ба тарбия сару кор доранд, ниҳоят...

Нобаробарии инкишоф

Тадқикотҳои дар соҳаи инкишофи одамон бурда як қатор қонунияти муҳимро муайян кард, ки онҳоро ба инобат гирифта ба тартиб додани лоиҳа ва муфидона ташкил...

Акселератсия (Суръатёби)

Ҳаракати шартан ва маълуми тақсимоти давраҳоро қайд карда истода, ба ҳодисаи нав - акселератсия, ки дар байни баъзе гурӯҳои синнусолӣ нисбат ба пешравӣ аз...

Ба давраҳо тақсимшавии синну сол

Он чизе, ки инкишофи ҷисмонӣ ва ақлонӣ меномем, ба син­ну соли одам зич алоқаманд аст. Инро одамон аз қадимулайём медонистанд. Ин ҳақиқатест, ки баҳру...

Хусусияти инкишофи синнусолӣ ва фардӣ

Мавзӯъ. Хусусияти инкишофи синнусолӣ ва фардӣ Нақша: Ба давраҳо тақсимшавии синну сол Акселератсия (Суръатёбӣ) Нобаробарии инкишоф Инкишоф ва тарбияи насли наврас дар марҳилаҳои гуногун Ба...

Ташхиси инкишоф

Дар таҷрибаи педагогии муосир талабот нисбати ташхиси фавран муайянкунии сатҳи пешрафту инкишофи талабагон бештар ҳис карда мешавад. Ин ба самаранок идоракунии ра­ванди ташаккулёбии шахсият,...

Фаъолият ҳамчун омили инкишоф

Ба таъсири инкишофи ирсият, муҳит ва тарбия боз як оми­ли ниҳоят муҳим ҳамроҳ мешавад, ки онро «фаъолияти шахси­ят» меноманд. Дар таҳти фаҳмиши ин ибора...

Омилҳои асосии инкишофи шахсият

Тадқиқотҳои илмӣ ва таҷрибаҳои зиндагӣ собит мекунанд, ки омилҳои инкишоф ва ташаккулёбии шахсият - аломатҳои биологӣ (ирсият), муҳит (табиӣ ва иҷтимоӣ) ва тарбия (бо...

Раванди инкишофи шахсият

Раванди инкишоф - ин дигаргунии миқдорӣ ва сифати ҷисмии инсон аст. Натиҷаи инкишоф ин ташаккули одам ҳамчун намуди мавҷудоти биологӣ ва иҷтимоӣ мебошад. Инкишофи...

Қонунияти умумии инкишоф

МАВЗӮЪ. Қонунияти умумии инкишоф Нақша: Раванди инкишофи шахсият Омилҳои асосии инкишофи шахсият Фаъолият ҳамчун омили инкишоф Ташхиси инкишоф 1.Раванди инкишофи шахсият Раванди инкишоф - ин дигаргунии миқдорӣ...

Методҳои тадқиқоти илмии педагогика

Ҳар фан методҳои тадқиқоти илмӣ дорад. Методҳои тадқиқоти илми педагогика чунинанд: мушоҳида, сӯҳбат ва мусоҳиба, озмуни педагогӣ, тадқиқоти назариявӣ, омӯхтани ҳуҷҷатҳои мактабӣ ва маҳсули...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ