Идоракунӣ ва ба нақшагирии кори созмони талабагӣ

Идоракуни ва ба накшагирии кори созмони талабаги. Органи роҳбарикунандаи Созмон дар ҷумҳурӣ шӯрои созмон мебошад. Аз ҷумла конференсияи ҷумҳуриявии Созмони талабагӣ рӯзҳои 25-26 феврали соли...

Мақсади асосии Созмони «Ахтарон»

Максади асосии «Ахтарон». Мақсади асосии Созмони «Ахтарон». Тайёр намудани аъзоёни худ ба сафи «Ворисони Сомониён» мебошад. Ахтарон рамз, нишони сарисинагӣ ва шиори худро дорад, ки...

Сохтори созмон. Созмони талабагии мактабхо

Аз ҷиҳати сохтор Созмони талабагии мактабҳо дар се зина фаъолият мекунад: «Ахтарон» - зинаи ибтидоии созмон буда, хонандагони синфҳои ибтидоиро (1-4) муттаҳид мекунад. Шиори...

Созмонҳои талабагӣ дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Созмонхои талабаги дар мактабхои Чумхурии Точикистон. Созмонҳои талабагӣ дар мактабҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон; Сохтори созмон; Мақсади асосии «Ахтарон»; Идоракунӣ ва ба нақшагирии кори созмони талабагӣ....

Шахсият ва коллективи мактабиён, ҳамкории онҳо дар раванди тарбия

Шахсият ва коллективи мактабиён, хамкории онхо дар раванди тарбия Коллективи бачагона ва талаботи кӯдакон ба муносибати тарафайн Марҳалаҳои инкишофи коллектив Сохтори колективи мактабиён ва...

Пайвастагии муаллим бо шахсият ва коллективи кӯдакон

Пайвастагии муаллим бо шахсият ва коллективи кудакон Дар робита ва ташкили коллективи тарбиявии кӯдакони синфҳои ибтидоӣ нақши омӯзгор басо бузург аст. Бо амалиёту андешакории ӯ...

Сохтори колективи мактабиён ва методҳои ташкилии он

Сохтори колективи мактабиён ва методхои ташкилии он Дар адабиёти психологию педагогии муосир ду маънои коллектив зикр карда мешавад. Дар якӯмаш: таҳти коллектив ташкилоти гурӯҳҳои гуногун...

Марҳалаҳои инкишофи коллектив

Мархалахои инкишофи коллектив Коллективи тарбиявии бачагона фавран ташаккул намеёбад, он тибқи чорабиниҳои бардавом дар се марҳалаи зайл ба миён меояд. Марҳалаи аввал. дар ин марҳала барои...

Коллективи бачагона ва талаботи кӯдакон ба муносибати тарафайн

Коллективи бачагона ва талаботи кудакон ба муносибати тарафайн Иттиҳод – ягонагӣ, як шудан, ҳамдастӣ. Дар педагогикаи умумиҷаҳонӣ иттиҳодро коллектив гӯянд. Коллектив калимаи лотинӣ буда, маънои ҷомеъ...

Системаи методҳои тарбия

Системаи методхои тарбия Мафҳуми «метод» ва моҳияти тарбиявии он Методҳои ташаккул додани шууронагии шахсият Методҳои ташкили фаъолият, робита, таҷрибаҳои рафтори ҷамъиятӣ Методҳои ҳавасмандгардонӣ ва...

Қобилият / Кобилият (реферат, кори мустакилона)

Қобилият / Кобилият (реферат, кори мустақилона) Накша Мафхум дар бораи кобилият Кобилият ва фаъолият Заминаи табии тараккиёти кобилият Намуд ва дарачахои кобилият Кобилият ва шахс КОБИЛИЯТ Принципи...

Ташаккул ва тараккиёти кобилияти бачахо

Ташаккул ва тараққиёти қобилияти бачаҳо Чунон ки кайд карда шуд, кобилияти дар хаёту фаъолият, дар таълиму тарбия ташаккул меёбад, ва таракки мекунад. Вазифаи асибси системаи тарбияи...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ