баробарии гендери

Маълумот дар бораи Гендер (Чинсият)

Маълумот дар бораи Гендер (Чинсият) бо забони точики дар ин саҳифа аз Википедия оварда мешавад. Ҷинсият, гендер (англ. gender, аз лот. genus «ҷинс») — мафҳумест, ки бо маъниҳои мухталиф ҳамчун ифодагари ҷинс...

Мазмуни раванди тарбия

Дар таҳти мазмуни тарбия системаи донишҳо, эътиқод, малакаҳо, сифат ва хислатҳои шахсият, одатҳои устувори рафтор фаҳмида мешавад, ки бояд талабаҳо мувофиқи мақсад ва вазифаҳои...

Қонуниятҳои умумии раванди тарбия

 Худуди амалиёти қонуниятҳои умумӣ дар тамоми системаи раванди тарбия паҳн карда мешавад. Қонуниятҳои умумӣ алоқаи байни қисматҳои бештар муҳиму зарурии раванди мазкурро ифода мекунанд....

Система ва таркиби раванди тарбия

Раванди тарбия – системаи мураккаб, динамикӣ ва ҳар қисмати ин система дар навбати худ ҳамчун система ва мазмуни қисматҳои худро дорад. Мувофиқи принсипи системаи...

Шахсияти тарбиягар – омили объекти тарбия (педагогика)

  Шахсияти тарбиягар яке аз омилҳои муҳими объекти тарбия аст. Ягон китоби илмӣ мисли ҳамкории таъсирбахши тарбиягар қобили қабули инъикоси муносибаткунии рӯҳи инсонӣ нозукии тобишҳои...

Диалектикаи раванди тарбия

Раванди трабия диалектикист. Ин бо он ифода меёбад, ки он мунтазам инкишофёбанда, динамикӣ, муттаҳаррик, тағйирёбанда аст, он бо таъсири тарбия мутобиқи синну сол ва...

Хусусиятҳои раванди тарбия

Дар яклухтии раванди педагогӣ ҷараёни тарбия ҷои махсусро ишғол мекунад. Моҳият, мавқеъ ва нақши ин равандро аз сохти раванди умумии ташаккули шахсиатиаш ҳам фаҳмидан...

Аттестатсияи муаллимон

Атестатсияи муалим, санчиши муалим. Дар он кишварҳое, ки санҷиш (тестӣ) гузаронида мешавад, ҳалли масъалаи аттестатсияи педагогҳо нисбатан ба осонӣ мегузарад. Дар хориҷа санҷиши талабагон ва...

Квалиметрияи (сифатченкуни)-и педагогӣ

Нисбати квалиметрияи педагогӣ ҳанӯз аввали солҳои 70 - уми қарни гузашта гуфтугу cap шуда буд. Истилоҳи «квалиметрия» (аз лот. qfalis - сифат ва mytyos...

Маҳорати муаллим

Махорати муаллим – махорати муалим (мавзу, реферат, кори курси) Дар педагогика таърихан ду намуди муносибаткунӣ нисбати фахмиши махорати педагогии муаллим арзи вуҷуд дорад. Аввалинаш, бо фаҳмиши...

Потенсиали (иқтидори) касби педагогӣ

Мавзуи навбатии фани Пелагогика Потенсиали – иктидори касби педагоги, ки метавонед ин мавзуро хонед, ё дар реферат ва кори курси истифода намоед. Ин маънои сифатҳои...
шеър барои муаллим

Талабот нисбат ба муаллим (Муаллим боят чи гуна бошад)

Касби пуршарафи педагогӣ аз қадимулайём бо эҳтиёҷоти зарурии ҷомеа арзи вуҷуд дорад, зеро он дар пешрафти ҷомеа нақши бузург мебозад. Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ ба...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ