Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст
Куҳсори Тоҷикистон

Истифодаи захираҳои табиӣ-туристӣ ва дурнамои рушди соҳаи туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон

Истифодаи захирахои табии-туристи ва дурнамои рушди сохаи туризм дар Чумхурии Точикистон Туризм яке аз соҳаҳои сердаромадтарини иқтисодиёт дар ҷаҳони муосир ба ҳисоб меравад. Имрӯз дар...

Вазифаи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ (реферат)

Вазифаи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ (реферат, кори мустакилона). Вазифаи хифзи табиат, ёдгорихои таърихи ва фарханги Боргирӣ намудан (скачать) Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифзи табиат, истифодаи...

ИНДУСТРИЯИ ТУРИЗМ, ФАРОҒАТ ВА МЕҲМОНДОРӢ

Мафҳуми индустрияи туризм бори аввал соли 1971 дар конфронси СММ баён гардида буд. Дар асоси он мафҳуми индустрияи туристӣ ҳамчун маҷмӯи намудҳои фаъолияти истеҳсолӣ...

НАРХГУЗОРӢ ДАР ТУРИЗМ

Нархгузорӣ – ин раванди муқарароти нарх ба маҳсулоти муайян ё хадамот мебошад. Дар шакли умумӣ нарх ба арзиши (масраф) истеҳсолот ва фурӯши мол (хадамот)...

Омилҳои рушди туризми байналмилалӣ

Индустрияи туризм ва меҳмондорӣ солҳои охир зери таъсири як қатор омилҳо инкишоф меёбад ва ин омилҳо ба ду гурӯҳ, яъне беруна ва дохилӣ ҷудо...

МАВСИМНОКӢ ДАР ТУРИЗМ

Туризми байналмилалӣ дар нимаи дуюми асри ХХ ва нимаи аввали асри ХХI ба яке аз самтҳои афзалиятнокӣ иҷтимоӣ-иқтисодӣ, сиёсию фарҳангии аксарияти кишварҳо ва минтақаҳои...

ТАҚСИМБАНДИИ (ДИФФЕРЕНСАТСИЯ) ВА ОМИЛҲОИ РУШДИ БОЗОРИ ТУРИСТӢ

Тақсимбандии бозори туристӣ. Одатан, бозор ин механизмест, ки имкон медиҳад то муносибатҳои тарафайни арза ва тақозоро ба навъҳои гуногуни мол ва хизматрасонӣ, ба мувозинат...

Моҳият ва хусусияти фаъолияти бозори туристӣ

Бозор- воситаи мутақобилаи байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунандаи маҳсулот дар шакли хариду фурӯши мол мебошад. Ғайр аз ин соҳаи амалӣ гардонии муносибати пулию молӣ ва...

МИНТАҚАҲО ВА МИНТАҚАҲОИ ТУРИСТӢ

Раванди ташаккулёбии ноҳияҳои туристӣ. Ҳадафи асосии ноҳиябандии туристӣ – азхуднамоиш ҳудуд мебошад. Ин раванд хосияти дарозмуддат дорад, яъне муҳлати дуру дарозро дар бар мегирад....

МУАССИСАҲОИ ТУРИСТӢ

Яке аз унсурҳои иқтидори туристӣ рушди инфрасохтори туристӣ ба ҳисоб меравад, ки маҷмӯи объектҳо, корхонаю идораҳои мансуб ба  шабакаи туристиро ба вуҷуд меорад. Ғайр...

ОБЪЕКТҲО ВА КОМПЛЕКСҲОИ ТУРИСТӢ

Комплексҳои туристӣ -ин маҷмӯи хоси шаҳрсозӣ, ки аз иншоотҳои туристӣ бо назардошти муттаҳидии меъморӣ, дар фазои ягонаи ташаккули хизматрасонӣ, мебошад.  Инчунин зери мафҳуми комплекси...

ЗАХИРАҲОИ ТУРИСТӢ ҲАМЧУН АСОСИ ТАШКИЛИ ФАЗОИИ ТУРИЗМ

Туризм ҳамчун соҳаи хоҷагидорӣ тамоюул ба истифодаи захираҳои табиӣ ва таърихию фарҳангӣ дорад. Ин соҳа дар чунин хусуятҳо зоҳир мегардад: - ҳиҷрати одамонро ба ҷойҳои...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ