Адабиёти тоҷик

Хаёт ва фаъолият ва эҷодиёти шоир, нависанда, адибу ғасалсароҳои тоҷику форс дар ин бахш оварда мешаванд. (Адабиёти точик, бо забони точики)

Макоми Абуабдуллохи Рудаки дар адабиёт

Дар ин мақола макоми устод Абуабдуллохи Рудаки дар адабиёти точик оварда мешавад. Зиндагиномаи шоирро инҷо хонед: Зиндагиномаи Рӯдакӣ МАҚОМИ ШОИР Абӯабдуллоҳи Рӯдакиро ҳамасронаш ва адибони асрҳои...

Илтифот (дар адабиёт)

Илтифот дар луғат аз пас нигаристан аст. Дар истилоҳ санъати бадеиеро гӯянд, ки шоир дар шеър аз баёни як маънӣ ба баёни маънии дигар...

Адабиёти форсии точики дар асри Х

Дар ин мақола: Адабиёти форсии точики дар асри 10 адабиёти точик дар асри 10 >>> Забони порсии дарӣ, ки дар се асри пешин аз асри...
гуфтахои бузургон, панду андарзи бузургони точики

Адабиёти точик ба забони порсии дари (асри IX)

Адабиёти точик бо забони порси дар асри 9. Аз адабиёти тоҷик ба забони форсии нав, ки онро порсии дарӣ ё форсии дарӣ мегуфтанд, ҳамагӣ...
адабиёти точик

Адабиёти арабизабони точик (асрхои VIII ва IX)

Дар ин мақола маълумот дар бораи адабиёти арабизабони точик ки ба асрхои 8-9 рост меояд оварда мешавад. Адабиёти точик дар асрхои 8-9 >>> Давраи пас...

Ёдгори Зарирон

«Ёдгори Зарирон» нахуст ба забони портӣ ба гунаи чакома (қасида) суруда шуда, дар замони Сосониён пас аз пазириши оини зардуштӣ ба ҳайси дини давлатӣ...
адабиёти точик

Талмех (талмеҳ дар адабиёт)

Маънои луғавии талмеҳ ба гӯшаи чашм ишора кардан, нигоҳи сабук намудан ба сӯйи чизе мебошад. Ҳамчун истилоҳ он санъати бадеии маънавиеро гӯянд, ки адиб...

Бузургмехри хаким ва Андарзномаи у

«Андарзнома»-и Бузургмехри Бухтагон – вазири шоҳи сосонӣ Хусрави 1 (531-579) маъруф ба Хусрави Анӯшервон бештар бо номи «Ёдгори Бузургмеҳр» ёд мешавад. Бинобар ривояти «Шоҳнома»,...

Корномаи Ардашери Бобакон

“Корномаи Ардашери Бобакон” дар асл навиштаи аҳди сосонӣ буда, замони китобати онро асри VI мелодӣ, ба давраи подшоҳии Хусрави Анӯшервон тахмин мекунанд. Ҳамчунин тахмин...
адабиёт чист

Андарзи Озарбоди Мехроспандон

Маълумот дар бораи “Андарзи Озарбоди Мехроспандон” дар ин мақола оварда мешавад. “Андарзи Озарбоди Меҳроспандон” Чунонки аз номаш бармеояд, андарзномаест, ки муаллифи он Озарбоди Меҳроспандон мебошад. Ӯ...

Дарахти Асуриг

“Дарахти Асуриг” (ё Дарахти Асурик) достони манзум буда, аз забони портӣ ба забони форсии миёна – паҳлавӣ тарҷума шудааст. Аммо матни паҳлавии он аз...
авесто бо забони точики

Муҳтавои “Гоҳон”

“Гоҳон” аз баёни қонуни асосӣ ва гавҳари аслии дини маздопарастӣ буда, дар он гӯяндаи он – Зардушт ҳамчун шоир ва ҳаким бо жарфбинӣ бунёдитарин...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ