Тарҷеъбанд (аз Фаррухии Сиистонӣ)

Тарҷеъбанди мазкур аз эҷодиёти Фаррухии Сиистонӣ оварда мешавад. Оиди зиндагиномаи Фаррухии Сиистонӣ инҷо<< хонед. Ҳамегуфтам, ки кай бошад, ки хуррам рӯзгор ояд, Ҷаҳон аз cap ҷавон...

Фаррухии Сиистонӣ

Абулҳасан Алӣ ибни Ҷулуғи Сиистонӣ шоири машҳур, қасидасарои номии форсу тоҷик байни солҳои 977–981 дар Сиистон – вилояти таърихие дар ҳудуди Эрон ва Афғонистон,...

Одоби меҳмонӣ кардан ва ба меҳмонӣ рафтан

Андар меҳмонӣ кардан ва меҳмон шудан ва шароитҳои он Эй писар, мардумони бегонаро ҳар рӯз меҳмон макун. Аз он ки ҳар рӯз ба ҳаққи меҳмон...

Одоби хурок хурдан

Тартиби (таом) хӯрдан ва оини он Бидон, эй писар, мардуми оммаро дар шуғлҳои хеш тартибу авқот (ҷамъи вақт) падид нест ва ба вақту новақт нанигаранд....
сухбат сухан

Сухандон бошед, дӯстон!

Андар пешӣ ҷустан дар сухандонӣ Эй писар, бояд ки мардум сухандону сухангӯй бувад ва аз бадон сухан нигоҳ дорад. Аммо ту, эй писар, сухан рост...

Ҳунар омӯзед, чунки…

Андар фурӯтанӣ ва афзунии ҳунар Бидон ва огоҳ бош, ки мардуми беҳунар мудом бесуд бошад чун муғелон (буттаи хори биёбон, ки беҳосил аст), ки тан...

Ҳаққи падару модарро бояд шиносем!

Андар шинохтани ҳаққи падар ва модар Бидон, эй писар, ки аз муҷиби хирад бар фарзанд воҷиб аст... худро ҳурмат доштан ва тафаққуд1 кардан ва низ...

Унсурулмаолии Кайковус

Яке аз нависандагону донишмандони форсу тоҷик Унсурулмаолии Кайковус соли 1020-и милодӣ дар хонадони амирзодагони Зиёрии вилояти Кӯҳистони шимоли Эрон таваллуд ёфтааст. Ному насаби ӯ...

Чанд намунаи Чистон

Як чодари зангорӣ, Шабҳо пуру рӯз холӣ. (Осмон ва ситораҳо) Гуле дидам, ки он бе хор бошад, На дар дашту на дар бозор бошад. На кас ӯро харад, не...

Чистон

Чистон яке аз жанрҳои машҳур ва интишорёфтаи адабиёти даҳонакии халқ буда, аз ҷиҳати пайдоишу мавқеъ, мазмуну мундариҷа ва аз лиҳози забону хусусиятҳои рангоранги бадеӣ...

Намунаҳо аз рубоиёт ва дубайтиҳои халқӣ

Эй дӯст, агар меҳри ту бар мо бошад, Моро зи раҳи дур чӣ парво бошад? Хоки раҳакут шавум замоне, ки агар Як гӯшаи хотири ту бар мо...

Дубайтӣ чист?

Дубайтӣ яке аз навъҳои қадимаи шеъри тоҷикист, ки бинобар аз рӯйи қофия ва миқдори мисраъ ба рубоӣ монанд буданаш онро бо рубоӣ омехта мекунанд,...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ