Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Қонунгузории ҶТ дар бораи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат, ёдгориҳои таърихӣ ва фарҳангӣ. Конунгузории Чумхурии Точикистон дар бораи хифзи табиат, ёдгорихои таърихи ва фарханги Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар...

Ҳифз ва истифодаи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ

Хифз ва истифодаи мероси таърихи ва фарханги, Ҳифз ва истифодаи мероси таърихӣ ва фарҳангӣ Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳифзи табиат ва объектҳои мероси таърихию...

Маданияти Хиндустон (Хиндустони кадим)

Маданияти Ҳиндустон. Дар замони Магаду Маврҳо дар Ҳиндустони қадим маданият хеле инкишоф ёфт. Он дар пешравии маданияти халқҳои ҷаҳон саҳми арзанда гузоштааст.   Хат. Хате,...

Давлатхои Хиндустони кадим

Давлатҳои Ҳиндустон. Дар таърихи Ҳидустони қадим яке давраҳои муҳимтарин оғоз меёбад. Давлатчаҳои сершумори он ба давлати марказиятноки ягона муттаҳид мешаванд.Он давраи Магаду Маврҳо ном...

Ба Хиндустон омадани кабилахои ориёи

Ба Ҳиндустон омадани қабилаҳои ориёӣ. Дар бораи дар Ҳиндустони қадим паҳн гардидани қабилаҳои ориёи ёдгориҳои маданияти хаттии ҳиндустон ва махсусан «Ригведа» маълумот медиханд. Дар 1000...

Ба вучуд омадани давлатхо дар Хиндустони кадим

Ба вуҷуд омадани давлатҳо дар Ҳиндустони қадим. Ташакулёбии давлатҳои қадимтарин дар сарзамини Ҳиндустони қадим. Хиндустони Кадим. Ҳиндустони замони Хараппа. Хиндустони замони Хараппа Маданияти Хараппа Соли...

Маорифпарвари ва адабиёти точик (асри XlX-асри XX – 19-20)

Маорифпарвари ва адабиёти точик (нимаи дуюми асри XlX-ибтидои асри XX – 19-20). Маорифпарварӣ ва адабиёти тоҷик (нимаи дуюми асри XlX-ибтидои асри XX). Аз тарафи Россия...

Адабиёти бадеи ва таърихнигории точик – асрхои XVI – XX (16-20)

Адабиёти бадеӣ ва таърихнигории тоҷик - асрҳои XVI – XX (16-20). Илму адаб, ки дар замони ҳукмронии Улуғбек хеле пеш рафта буд, ба зуди...

Маданияти модди ва маънави – асрхои XVI – XX (16-20)

Маданияти моддӣ ва маънавӣ – асрҳои XVI – XX (16-20). Дар давраи ҳукмронии сулолаҳои туркии Шайбониён, Аштархониён ва Манғитиён илму фарҳанги халқи тоҷик таназзул...

Таърихи сиёси – асрхои XVI – XX (16-20)

Таърихи сиёсӣ – асрҳои XVI – XX (16-20). Дар охирҳои асри XV ва ибтидои асри XVI узбекҳои саҳронишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароуннахри Марказӣ...

Мир Алишери Навоӣ

Дар давраи салтанати темуриён дар зери таъсири адабиёти тоҷик адабиёти бадеии ӯзбекзабонон пайдо шуда, ташаккул ёфт. Фаъолияти сардафтари адабиёти ӯзбек Мир Алишери Навоӣ (солҳои...

Хофизи Шерози

Маълумот дар бораи Ҳофизи Шерозӣ, Тарчумаи холи Хофизи Шерози ва Хофизи Шерози Газалхо дар ин мақола оварда мешаванд >>> Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ соли 1321...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ