Маорифпарвари ва адабиёти точик (асри XlX-асри XX – 19-20)

Маорифпарвари ва адабиёти точик (нимаи дуюми асри XlX-ибтидои асри XX – 19-20). Маорифпарварӣ ва адабиёти тоҷик (нимаи дуюми асри XlX-ибтидои асри XX). Аз тарафи Россия...

Адабиёти бадеи ва таърихнигории точик — асрхои XVI – XX (16-20)

Адабиёти бадеӣ ва таърихнигории тоҷик - асрҳои XVI – XX (16-20). Илму адаб, ки дар замони ҳукмронии Улуғбек хеле пеш рафта буд, ба зуди...

Маданияти модди ва маънави – асрхои XVI – XX (16-20)

Маданияти моддӣ ва маънавӣ – асрҳои XVI – XX (16-20). Дар давраи ҳукмронии сулолаҳои туркии Шайбониён, Аштархониён ва Манғитиён илму фарҳанги халқи тоҷик таназзул...

Таърихи сиёси – асрхои XVI – XX (16-20)

Таърихи сиёсӣ – асрҳои XVI – XX (16-20). Дар охирҳои асри XV ва ибтидои асри XVI узбекҳои саҳронишин бо сардории Муҳаммад Шайбонихон Мовароуннахри Марказӣ...

Мир Алишери Навоӣ

Дар давраи салтанати темуриён дар зери таъсири адабиёти тоҷик адабиёти бадеии ӯзбекзабонон пайдо шуда, ташаккул ёфт. Фаъолияти сардафтари адабиёти ӯзбек Мир Алишери Навоӣ (солҳои...

Хофизи Шерози

Маълумот дар бораи Ҳофизи Шерозӣ, Тарчумаи холи Хофизи Шерози ва Хофизи Шерози Газалхо дар ин мақола оварда мешаванд >>> Шамсиддин Муҳаммад Ҳофизи Шерозӣ соли 1321...

Инкишофи илму адаб (дар давраи Темуриён)

Инкишофи илму адаб (дар давраи Темуриён) аз сомонаи www.DONISHJU.net барои шумо >> Дар давраи хукмронии Темур ва ворисони ӯ илму фарҳанги Хуросону Мовароуннаҳр инкишоф ёфт. Дар...

Санъати наккоши ва минётури (дар давраи Темуриён)

Санъати наққошӣ ва минётурӣ (дар давраи Темуриён). Чунон ки манбаъҳои хаттӣ шаҳодат медиҳанд, иморатҳои бошукӯҳ алалхусус, қасрҳои Темур ва темуриён аксаран бо тасвирҳои тамоми...

Бинокорӣ на меъморӣ (дар замони Темуриён)

Бинокори на меъмори (дар замони Темуриён). Темур ва Темуриён сохтмони биноҳоро беш аз пеш вусъат медоданд ва феодалони сарватманд дар ин кор ба онҳо...

Таърихи сиёсӣ (дар давраи Темуриён)

Дар ин мақола таърихии сиёсии давраи хукмронии Темуриён оварда мешаванд. >> Хонҳои муғул батадриҷ дини исломро қабул карда, дар атрофи худ намояндагони уламою тоҷирони тоҷикиаслро...

Илму фарханг ва адабиёт дар замони Сомониён

Илм ва фарханг дар давраи Сомониён, илму фарханг, маданияти замони Сомониён, ин ҳама дар ин саҳифа оварда мешаванд. Илму фарҳанг ва адабиёт дар замони Сомониён Асрҳои...
чалолиддини балхи, ч балхи

Илму адаби тоҷик дар асри XIII (13) ва миёнаҳои асри XIV (14)

Аз тарафи ӯрдуҳои Чингизхон истило шудани сарзамини тоҷик ба инкишофи илму адаби он зарбаи ҳалокатовар зад. Дар асри XIII ва аввали асри XIV адабиёт...

Мақолаҳои охир

Саволнома бо мукофотпулӣ

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ