Дар баёни аломатҳои бадбахт — мудбир

Аз силсиламақолаҳои Пандномаи Аттор — Дар баёни аломати мудбирон >> Чор чиз омад нишони мудбирӣ, Ёд гираш гар ту равшанхотирӣ: Мудбирӣ бошад ба аблаҳ машварат, Пас ба ҷохил додани симу...
панду насихат, гуфтахои бузургон

Дар баёни одоби панду насиҳат

Аз силсиламақолаҳои Пандномаи Аттор - Дар баёни одоби панду насиҳат >> Чун туро омад мақоме созгор, Бар набандӣ рахт з-он ҷо, зинҳор. Дар насиҳат он ки напзирад...

Хазинаи маърифат — Андеша

- Бар кори хуб ният кунед, Бар ҷабру ғаму андӯҳ сабр кунед, Бар кам қаноат кунед, Хатоҳоятонро қабул кунед, Тассаруф кунед, Ба ғайри Аллоҳ (ҷ.ҷ) ба дигаре бандагӣ макунед. Панду...

Бузургмехри хаким ва Андарзномаи у

«Андарзнома»-и Бузургмехри Бухтагон – вазири шоҳи сосонӣ Хусрави 1 (531-579) маъруф ба Хусрави Анӯшервон бештар бо номи «Ёдгори Бузургмеҳр» ёд мешавад. Бинобар ривояти «Шоҳнома»,...
дусти

Ҷавоб ба шеъри «Бани одам аъзои якдигаранд»

Бани одам аъзои якдигаранд, Ки дар офариниш зи як гавҳаранд. Чунин аст, шеъри устод Саъдии Шерозӣ. Устод Лоиқ бо нишон додани замона ба якчанд байтҳои шеър...

Зиндагӣ бе орзу ширин набуд

Маънии ҳақиқии ҳаёт рӯҳи бедору дили зинда аст. Алӣ ибни Абӯтолиб Зиндагӣ роҳи пурпечутобест, ки тай кардани он кори басо мушкил мебошад. Оқилону хирадмандон дар ин...

Aмал — Хазинаи маърифат

-Кори анҷомдодаи дирӯза бароят бузург намудор бошад, маънои кори бузург анҷом надодаи имрӯз аст. (Элберт Ҳюбберд) - Мо худамонро нисбати корҳои дар оянда кардаамон ҳукм медиҳем,...

Байтҳои панду ахлоқӣ аз Самандархоҷаи Тирмизӣ

Якчанд байт, рубои ва маснавиро аз Самандархоҷаи Тирмизӣ меорем, ки дар худ як ҷаҳон маъниро доро мебошанд. Аз ин навиди муборак, ки ногаҳон омад, Башорате ба...

Андарзҳои Мавлавӣ

Якчанд байтҳо ва рубоиёти панду ахлоқиро аз мавлавии бузург Ҷалолуддини Балхӣ меорем. Дона чун андар замин пинҳон шавад, Сирри ӯ сарсабзии бустон шавад. Ҳамзабонӣ хешию пайвандӣ аст, Мард...
панду насихат, гуфтахои бузургон

Панду андарзҳои Фирдавсӣ (Шеър/Байтҳо)

Байтҳои панду ахлоқӣ аз устод Абулқосим Фирдавсӣ меорем, хонед ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ паҳн кунед. Агар ду бародар ниҳад пушт- пушт, Тани кӯҳро хок молад ба...
Хаёт ва фаъолияти Абулкосим Фирдавси

Шеър-байтҳои панду ахлоқӣ аз Фирдавсӣ

Якчанд шеър ва байтҳои панду ахлоқӣ аз устоди бузург Абулқосим Фирдавсӣ меорем. Оиди зиндагиномаи устод инҷо хонед: Абулқосим Фирдавсӣ<< Байтҳо аз Фирдавсӣ Хирадманд бошу беозор бош, Ҳамеша...

Дар баёни Хислатҳои зишт (назм)

ДАР БАЁНИ ХИСЛАТИ ЗАМИМА Чор чизи дигар, эй некӯсиришт, Ҳаст аз ҷумла халоиқ сахт зишт. 3-он чаҳор аввал ҳасадгинӣ бувад, 3-он гузаштӣ уҷбу худбинӣ бувад. Хашмро дигар фурӯ нохӯрдан...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ