Тест аз фанни Таърихи халқи тоҷик

Тест аз фанни Таърихи халқи тоҷик

Салом, хуш омадед ба тести Таърихи халқи тоҷик.

Тест аз 10 савол иборат буда, саволҳои маркази миллии тестиро дар бар мегирад. Ҳангоми дубора ворид шудан ба тест саволҳо тағйир меёбанд.

Номи худро нависед ва ҷавобҳои дурустро интихоб намуда, тугмаи "Санҷидан"-ро пахш кунед. Пас аз санҷиш саволҳои дуруст бо ҷавобҳояшон ва ҷавобҳои интихобнамудаи шумо нишон дода мешаванд. Инчунин бал ва миқдори ҷавобҳои дуруст муайян карда мешаванд.

Номи худро нависед:
1.

Асосгузори сулолаи Сомониён кӣ буд?

Давоми матн пас аз блоки реклама
2.

Спитамен ба муқобили кадом истилогарон мубориза бурда буд?

3.

Пойтахти давлати Тоҳириёнро муайян кунед.

4.

Дини зардуштӣ дини давлатии кадом давлат буд?

5.

Маздак кӣ буд?

6.

Кадом амири Бухороро мардум барои бераҳмӣ ва хунхорияш “амири қассоб” меномиданд?

7.

Кадом ёдгорӣ дар ноҳияи Панҷакент ба рӯйхати мероси ҷаҳонӣ шомил шудааст?
 

8.

Кадом шоҳи сосонӣ бо номи Анушервони Одил маъруф аст?

9.

Забт гардидани Осиёи Марказӣ аз тарафи Русияи подшоҳӣ дар кадом давра ба амал омад?

10.
Ақидаҳои маорифпарварии Аҳмади Дониш сарчашмаи ташаккули кадом ҳаракат гардиданд?

ТЕСТРО АЗ НАВ ГУЗАРЕД


Тести ММТ аз фанни Таърихи халқи тоҷик, тестхои маркази миллии тести аз фанни Тахрихи халки точик, тести ммт, маркази мили тести, тестхои маркази милли тести 2021-2022, тестхо аз таърих,  тестхо барои дохилшави, тести маркази милли тести.