Ҳикоятҳо аз «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт»

Чанд ҳикоя аз «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» меорем. «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» асари шоир ва нависандаи маъруф Муҳаммад Авфии Бухороӣ мебошад. Маълумоти муфассал оиди «Ҷомеъ-ул-ҳикоёт» ва Муҳаммад Авфии Бухороӣ метавонед...

Тезгӯякҳо (Тезгуяки точики)

Якчанд тезгӯкяҳоро баҳри шумо, корбарони сомонаи DONISH.SU гирдоварӣ намудем. Инҳо каме сода ва кӯтоҳу осонанд. Дар матлабҳои баъди тезгӯякҳои мушкилтарро хоҳем овард. Шаш зарби шаш Шавад...

Муҳаммад Авфии Бухороӣ

Шоир, нависанда ва адабиётшиноси тоҷик Нуриддин Муҳаммад ибни Тоҳир ибни Усмони Бухороӣ машҳур ба Муҳаммад Авфии Бухороӣ байни солҳои 1172-1176 дар Бухоро таваллуд шудааст. Давраи...

Роҳат маҷӯ, ки кас осуда нест

Андар ин даврон маҷӯ роҳат, ки кас осуда нест. Андар ин даврон маҷӯ роҳат, ки кас осуда нест, Табъи шодиҷӯй аз ғам як нафас осуда нест. Дар...

Сайфи Фарғонӣ

Сайфуддин Муҳаммад, машҳур ба Сайфи Фарғонӣ аз шоирони маъруфи тоҷику форс буда, тақрибан соли 1232 дар Фарғона таваллуд шуда, байни солҳои 1307–1310 дар Оқсаройи...

Баҳри Мутадорик (дар адабиёт, вазни шеър)

Маънои калимаи мутадорик – дарёфтан, дарак додан ва пайвастан буда, он яке аз баҳрҳои аслии (солими) арӯз аст. Ҳамчунин дар илми бадеи классикӣ яке...

Моҳигир ва ҷавони ситамкор (ҳикояи тоҷикӣ)

Андар банӣ Исроил марде буд сайёд, моҳӣ гирифтӣ ва иёлро бад-он доштӣ (яъне аҳли хонаводаро мехӯронд). Пас рӯзе моҳӣ мегирифт, як моҳии бузург ба...

Нӯшервон ва ободии мулк (ҳикоя)

Чунин гӯянд, ки Нӯшервони Одил дар айёми подшоҳии хеш хештанро бемор сохт ва устуворон1 ва аминонро2 бифармуд, то гирди подшоҳии ӯ бигарданд ва аз...

Муҳаммад Ғазолӣ

Абуҳомид Муҳаммад ибни Муҳаммад – олими фиқҳдон ва сӯфии тоҷику форс соли 1058 дар Тӯси Эрон таваллуд шуда, соли 1111 дар зодгоҳаш фавтидааст. Абуҳомид...

Низомии Ганҷавӣ

Он рӯз, ки ҳафтсола будӣ Чун гул ба чаман ҳавола будӣ. В-акнун, ки ба чордаҳ расидӣ, Чун capв ба авҷ cap кашидӣ. Ғофил манишин, на вақти бозист, Вақти ҳунар...

Мисолҳо оиди Муодилаҳо

Салом дӯстон ва корбарони сомонаи Donishju.Net. Имрӯз якчанд мисолу масъалаҳоро оиди Муодилаҳо овардем. Ашхосе, ки ба фанни математика ва ҳалли масъалаҳо шавқ доранд, метавонанд...

Муодила. Бо ёрии муодила ҳал кардани масъала

Муодила чист? Таъриф. Баробарие, ки номаълум дорад, муодила номида мешавад. Масалан, баробариҳои x+5=8, y – 4=4, 2x=30 – 12+7 муодила мебошанд. Ҳар яки онҳо дорои номаълум...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ