сухбат сухан

Асосҳои ахлоқии муносибати ҷавонон

Одоби муносибати чавонон. Асосхои ахлокии муносибати чавонон Дар ҷомеа ҳар инсон дорои роҳу равиш, муносибат, одат ва хулқу атвори ба худ хос мебошад, ки бо...

Ташкили оилаи ҷавон. Муҳаббати марду зан – шарти асосии ташкили оила

Ташкили оилаи чавон. Мухаббати марду зан – шарти асосии ташкили оила Оила асоси ҷомеа, муҳимтарин ячейкаи ҷамъияту давлат мебошад. Маҷмӯи оилаҳо ҷамъиятро ташкил дода, устуворӣ...

Танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ

Хусусиятхои хосси ташкили оила. Танзими хукукии муносибатхои оилави. Танзими ҳуқуқии муносибатҳои оилавӣ дар асоси қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ба...

Оила вa вазифаҳои ҷамъиятии oн

Оила вa вазифаҳои чамъиятии oн. Оила иттифоқи озод, ихтиёрӣ ва баробарҳуқуқи байни зану мард буда, дар асоси муҳаббату эҳтироми тарафайн бо мақсади ташкили хонавода...

Пайдоиши оила ва давраҳои таърихии инкишофи он

Пайдоиши оила ва даврахои таърихии инкишофи он. Давраи модаршохи. Муносибатхои оилави дар давраи падаршохи. Муносибатхои оиладори дар Шарки кадим. Масъалаи оиладори дар ахди Сосониён....
шеър дар васфи мактаб мактаб, мактаби точики, таджикская школа

Фанни маърифати оиладорӣ мақсад ва вазифаҳои он

Максад ва мохияти омузиши фанни маърифати оиладори. Пайдоиши оила ва вазифахои чамъиятии он. Фанни маърифати оиладори максад ва вазифахои он. Мафхуми оила ва накши...
таджикская семья оилаи точики картинкаи точики зани точик духтари точик

Маърифати оиладорӣ – Муқаддима

Оила дар фарҳанги мардуми куҳанбунёди тоҷик ҳамчун ниҳоди муқаддас эътироф гардидааст, зеро беҳтарин арзишҳои инсонӣ, аз қабили муҳаббату садоқат, самимияту вафодорӣ ва ҳамдигарфаҳмиву таҳаммулгароӣ...
Хаёт ва фаъолияти Абулкосим Фирдавси

Андешахои тарбиявию ахлокии Абулкосим Фирдавси дар «Шохнома»

Иншо дар мавзуи Андешаҳои тарбиявию ахлоқии Абулқосим Фирдавси дар «Шоҳнома». Андешахои тарбиявию ахлокии Абулкосим Фирдавси дар «Шохнома». Мавзӯъ: Андешаҳои тарбиявию ахлоқии Абулқосим Фирдавси дар «Шоҳнома» Нақша:...

Акидахои маорифпарварии Ахмади Дониш (иншо)

Ақидаҳои маорифпарварии Аҳмади Дониш. Акидахои маорифпарварии Ахмади Дониш. Ахмади Дониш Ислохотхох маорифпарвар. Мавзӯъ: Ақидахои маорифпарварии Аҳмади Дониш Нақша: Муқаддима Мухтасари тарҷумаи ҳоли Аҳмади Дониш Натиҷаи...

Хаёт ва фаъолияти Мухаммад Авфии Бухорои (иншо)

Хаёт ва фаъолияти Мухаммад Авфии Бухорои (реферат). Мавзӯъ: Ҳаёт ва фаъолияти Муҳаммад Авфии Бухороӣ Нақша: Муқаддима Мухтасари тарумаи қоли Муҳаммад Авфӣ «Лубобулалбоб» аввалин тазкира дар...

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он

Қурби асъор ва омилҳои муайянкунандаи он. Курби асъор ва омилхои муайянкунандаи он. Мавзӯҳоро боргирӣ (скачать) кунед Бозори асъор: мафҳумҳои асосӣ. Низоми қурбҳои чандирӣ ва устувори асъор. Дар...

Корхои лаборатори аз фанни Информатика

Корхои лаборатори аз фанни Информатика, Корҳои лабораторӣ аз фанни Информатика Корҳои лабораториро боргирӣ (скачать) кунед МАШГУЛИЯТХОИ ЛАБОРАТОРИ ОИДИ КОР БО ПРОТСЕССОРИ МАТНИИ WORD. КОРИ ЛАБОРАТОРИИ №1. Кор...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ