Амсилаи рангии CMYK

Амсилаи рангии CMYK. Тарзи корбарӣ бо амсилаи рангии CMYK ба мисли расмкашии муқаррарӣ аст, яъне бо истифода аз маҷмааи рангҳо ва варақи коғаз. Аз...

Амсилаи рангии RGB

Амсилаи рангии RGB. Усули маъмултарини рамзбандии рангҳо амсилаи RGB мебошад. Дар ин амсила ранги дилхоҳ бо ёрии комбинатсияи тобишҳо ва ҷилои се ранги асосӣ...

Хусусиятхои форматхои графики (растри, вектори ва фрактали)

Хусусиятҳои форматҳои графикӣ. Тавре медонем, дар санадҳо иттилооти дилхоҳ дар шакли пайдарпайии байтҳо нигоҳ дошта мешавад. Ҳар як байт метавонад қиматеро аз фосилаи 0...

Графикаи компютерӣ. Тобишҳои рангӣ

Технологияи  коркарди  иттилооти графикӣ. Графикаи  компютери. Тобишхои  ранги. Графиксозии компютерӣ яке аз самтҳои замонавии татбиқи технологияи иттилоотӣ ба ҳисоб рафта, аз он на танҳо рассомон...

Тести санҷишӣ аз фанни информатика – технологияи иттилоотӣ (синфи 7)

Тести санҷишӣ аз фанни информатика - технологияи иттилоотӣ (синфи 7) Технологияи иттилоотӣ – илм дар бораи … мебошад. а)  ҷобаҷогузории иттилоот дар барандагони...
Расми 4.4. Рақобати инҳисорӣ

Рақобати инҳисорӣ. Шарти пайдоиш

Ракобати инхисори. Шарти пайдоиши ракобати инхисори. Рақобати инҳисорӣ дар ҷое ба миён омада метавонад, ки дар он даҳҳо корхона фаъолият намуда, дар байни онҳо имконияти...

Инҳисори соф (монополия точики)

Инхисори соф (монополия маълумот бо забони тоҷикӣ) Хусусиятҳои хос. Аксуламали рақобати озод инҳисори соф (монополия) ба шумор меравад (калимаи юнонӣ «моно» – як, «полио» –...
Расми 4.2. Таснифоти намудҳои асосии сохтори бозорӣ

Таснифоти сохтори бозорӣ

Таснифоти сохтори бозорӣ. Маҳдудияти рақобати озод дар шароити навъҳои гуногуни сохтори бозорӣ бартараф карда мешавад. Рақобате, ки дар он ҳадди ақал яке аз унсурҳои...
Расми 4.1. Ҳолати мувозинатии корхонаи рақобатпазир дар давраи дарозмуддат

Рақобати озод (асосҳои иқтисодиёт)

Ракобати озод (асосхои иктисодиёт). Ба бозори рақобати озод пеш аз ҳама, шумораи зиёди субъектони хоҷагидорӣ (харидорон ва фурӯшандагон) ва инчунин, таҳвили як мол хос мебошад....

Мафҳум ва моҳияти рақобат

Мафхум ва мохияти ракобат. Мафхуми ракобат. Мафҳуми рақобат. Рақобат яке аз унсурҳои муҳими механизми бозор ба ҳисоб меравад. Муносибатҳои бозорӣ дар ҷомеа муҳитеро ба вуҷуд...

Мавзӯъ. Гурӯҳбандии бозор вобаста ба шаклҳои рақобат. Таъсири инҳисор ба вазъи бозор

Гурухбандии бозор вобаста ба шаклхои ракобат. Таъсири инхисор (монополия) ба вазъи бозор. Мавзӯи 4. Гурӯҳбандии бозор вобаста ба шаклҳои рақобат. Таъсири инҳисор ба вазъи бозор Зермавзӯҳо: ...
Ҳолати муваффақшавии бозор ба мувозинат («тортанакшакли мувофиқатии бозор»)

Механизми ба амалбарории нархи мувозинатӣ дар бозор

Механизми ба амалбарории нархи мувозинати дар бозор. Нархи мувозинати чист? НАРХИ МУВОЗИНАТӢ нархест, ки имконияти фурӯхтани ҳамаи миқдори молҳоро медиҳад ва истеҳсолкунандагон (фурӯшандагон) барои фурӯхтани...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ