География

Мавзухои дарси аз фанни география (чугрофия) барои истифода дар реферат ва кори курси.

Чинсхои кухии метаморфи. Метафорфоза

4.Ҷинсҳои кӯҳии метаморфӣ. Қишри Замин асосан аз ҷинсҳои таҳшин ва магмавӣ таркиб ёфтааст. Онҳо дар чуқурии Замин таҳти фишори ҷинсҳои дар боло ҷамъшуда ва...
28.Боқимондаҳои наботот ва ҳайвоноти

Чинсхои таркиби кишри Замин

Ҷинсҳои таркиби қишри Замин. Минералхо ва чинсхои кухи 1.Минералҳо ва ҷинсҳои кӯҳӣ. Дар қишри Замин якчанд ҳазор минерал ва ҷинси кӯҳӣ паҳн гардидааст. Пайдоиши онҳо ба...
27.Сохти қишри Замин

Литосфера. Кабатхои литосфера

Литосфера. Қабатҳои литосфера. Литосфера бо забони точики 1.Қабатҳои литосфера. Тавре ки медонем, литосфераро Замин ҳам мегӯянд. Ин калимаҳо (мафҳумҳо) аз ҷиҳати маъно ба ҳам наздиканд....
26.Сохти Замин

Геосфера (Кабатхои Замин)

Геосфера (Қабатҳои Замин). Замин аз якчанд қабат иборат аст. Онҳоро геосфера меноманд. Геосфера чист? Геосфера калимаи юнонӣ буда, «гео» - замин ва «сфера» - кура...
17. Андозаҳои Замин

Пайдоиши Замин

Пайдоиши Замин АЗ ҶИҲАТИ ИЛМӢ. Ҳанӯз аз давраҳои қадим то инҷониб пайдоиш ва инкишофи Замин ҳамчун қисми таркибии системаи Офтоб диққати олимонро ба худ...

Мох – хамсафари Замин (Мохтоб маълумот)

Моҳ - ҳамсафари Замин (Моҳтоб маълумот). Табиат ва қонуниятҳои ҳаракати Моҳ аз замонҳои қадим диққати олимонро ба худ ҷалб мекард. Доир ба ин масъала дар...

Коинот. Офтоб. Сайёраи Замин

Коинот чист? Коинот калимаи юнонӣ буда маънояш «мавҷуд» мебошад. Он аз ситораҳо, сайёраҳо, ҳамсафарони онҳо, кометаҳо, моддаи байни ситораҳо ва ғайра иборат аст. Офтоб -...
Қуллаи Исмоили Сомони, куллаи исмоили сомони

Тасвири баландиҳо ва чуқуриҳои сатҳи замин дар харитаҳои табиӣ

Дар харитаҳои табиӣ баландиҳо ва чуқуриҳоро бо хатхои уфуқӣ ифода мекунанд. Онҳо баландиҳои мутлақи сатҳи хушкӣ ва чуқурии зери уқёнусхоро нишон медиҳанд. Бо ин...
21.Арзи географӣ

Муайян кардани координати нуқтаи даркорӣ дар глобус ва харитаи географӣ

Дар глобус ва харитаи географӣ ҳар як нуқтаро метавон муайян кард, ки онро координати географӣ меноманд. Барои он ки координати географии нуқтаи даркориро муайян...
шабакаи градуси

Шабакаи дараҷадор (шабакаи градусӣ) ва унсурҳои он

Агар ба харита ва глобус нигарем, дар он хатҳоеро мебинем, ки аз шимол ва ҷануб ва аз ғарб ба шарқ тӯл кашида, якдигарро буридаанд. Онҳоро...
Харита

Харитаи географӣ

Харита чист? Харита аз калимаи юнонӣ гирифта шуда маънояш варақ мебошад. Ин ба номи харита мувофиқат менамояд, чунки харитаҳо аз варақҳои қоғаз тартиб дода мешаванд....
17. Андозаҳои Замин

Замин: шакл ва бузургии он

Замин ва дигар сайёраҳои системаи Офтоб курашакл мебошанд. Курашаклии Заминро ҳанӯз олими маъруфи Юнони қадим Арасту исбот карда буд. Баъди исботи курашаклии Замин олимон...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ