Дар ин саҳифа мавзӯҳои дарсӣ аз фанҳои гуногун, иншо ва мавзӯҳои озод, омӯзиши забони англисӣ ва дигар маводҳои дарсӣ барои донишҷӯён ва хонандагон пешниҳод мешаванд.

Мавзӯҳо аз фанҳои зерин дастрасанд

Маводҳои тасодуфӣ

Назарияҳои пайдоиши давлат

Давлат дар натиҷаи рушду инкишофи ҷомеа ва мураккаб гардидани муносибатҳои ҷамъиятӣ пайдо гардидааст. Дар илмҳои сиёсӣ нисбат ба пайдоиши давлат назарияҳои мухталиф ташаккул дода шудаанд. Назарияҳои теологии пайдоиши давлат сарчашмаҳои илоҳии онро асоснок намуда, аз иродаи Худо вобаста будани пайдоиши давлатро нишон додаанд. Ба андешаи илоҳиётшиносон (Фомаи Аквиниягӣ ва диг.),...

Охирин мавзӯҳои дарсии иловашуда

Мухотаб чист?

Калима ё  иборае, ки муроҷиатро ифода  мекунад, мухотаб номида мешавад. Мухотаб аз аъзои ҷумла бо вергул ҷудо  карда мешавад: Малико, ҷашни меҳргон омад! Ҷашни шоҳону хусравон...

Чумлахои дутаркиба ва яктаркиба

Ҷумлаи дутаркиба чист? Ҷумлае, ки дар он ҳар ду сараъзо (мубтадо ва хабар) омадаанд, ҷумлаи дутаркиба номида мешавад: Нӯшервон гуфт. 2.Саъдӣ саёҳатро дӯст медошт (Адабиёти тоҷик). 3.Ман...

Чумлаи чидааъзо

Ҷумлаи чидааъзо чист? Ҷумлае, ки ду ва ё зиёда сараъзо ё аъзои пайрави якхела дорад, ҷумлаи чидааъзо номида мешавад. Аъзои чида ба воситаи пайвандакҳои пайвасткунандаи ва,...