Ҷумлаи пайрави сабаб дар замони гузаштаи давомдор

Аз дарсҳои пешина ба мо маълум аст, ки чумлаи пайрави сабаб бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “because” хамроҳ мегардад. Ҳоло ҷумлаи пайрави сабабро дар замони гузаштаи давомдор дида мебароем.

Ҷумлаи пайрави сабаб (дар забони англисӣ) <<

Мисолҳо:

They were going to the restaurant because they were hungry – Онҳо ба тарабхона рафта истода буданд, барои он ки гурусна буданд.

She was drinking water because she was thirsty – Ӯ об нушида истода буд, барои он ки у ташна буд.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Мисолҳои дигар:

Не was shouting because he was nervous.

The babies were smiling because they were happy.

The girl was blushing because she was embarrassed.

The man was shivering because the weather was very cold.


Чумлаи пайрави сабаб дар забони англиси