Информатика ва технологияи иттилооти коммуникатсиони

Информатика ва технологияи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ


 

Истилоҳи «информатика»дар ибтидои солҳои 60-ум асри  ХХ дар Фаронса  пайдо шуда , аз якҷоякуни ду калима «Информатсия» ва «Автоматика» ҳосил шудааст.Аз калимаи якум  – инфор ва аз калимаи  дуюм  – матика гирифта шудааст.

Мафҳуми пештараи  информатика бо тарзҳои  автоматии  коркарди информатсияҳо алоқаманд буд. Мафҳуми ҳозираи информатика хеле васеътар мебошад . Аз  як тараф ҳамаи паҳлуҳои

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Назарияи информатсия (алоқаманд буд) –соф фанни математикаи  назариявӣ , ки қонуниятҳои протсессори  информатсионӣ ,сохтор ва хосиятҳои умуми информатсияҳо илмеро дар бар мегирад,  аз тарафи дигар як қатор масъалаҳое дороӣ характери амалӣ дошта  монанди коркарди  технологияи   информатсиони мебошад .

Информатика илме,ки масъалаҳои ба ҷустуҷӯи ,ҷамъкуниӣ, нигоҳдорӣ, табдилдиҳӣ ,ва истифодаӣ информатсияи алоқамандро  дар доири гуногуни  фаъолияти инсонӣ , меомӯзад.Дар Англия ва ИМА фанни информатикаро computer sciece \компутер меноманд.

Асоси назариявии инфарматикаро илмҳои фундаменталӣ, аз қабили математика ва гибернетика ташкил медиҳанд.

Ядрои инфарматикаро техналогияиинформатсионӣ ҳамчун маҷмӯи  воситаҳои техники  ва програмавии конкретӣ ,ки бо ёрии онҳо амалҳои гуногуншаклро бо коркардӣ информатсия дар тамоми доираи фаолият иҷро мекунем .


Информатика дар баъзе мавридҳо техналогияи компютери меноманд. Калимаи техналогия калимаи юнони мебошад, ки маънояш ё тарҷумааш-маҳорати тайёркунии чизҳо аст.

Дар замони мо инсоният аз сари худ  инқилоби илмӣ техникӣ , ки асосашро техникаи компютерӣ ташкил медиҳад,мегузаронад .Дар баъзаи ин техника намуди нави техналогияи информатсиони  пайдо шудааст.

Ба онҳо протсесҳои мансубанд, ки коркард ва  маҳсулоташон информатсия мебошад.

Эҳтиёҷоти  миқдори ченкунии инфарматсияҳо дар протсеси коркарди компютери ва хатҳои алоқа ба муайянкунии статистикии миқдори информатсияро оварда расонд. Соли 1948  К.Шенон  дар кори «Назарияи математикии алоқа » информатсия ҳамчун фанни техники ва математики саҳм гузошт.

ҚаблӣБарномаи ULTRA ISO
БаъдӣСтруктураи кори шабака. Шабака, интернет ва протокол