Чумлаи мураккаб

Дар ин мақола маълумот дар бораи чумлаи мураккаб оварда мешавад, чумлаи муракаб чист инҷо хонед.

Ҷумлаи мураккаб чист?

Ҷумлае, ки аз ду ва зиёда ҷумлаҳои сода иборат аст, ҷумлаи мураккаб номида мешавад.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Ҷумлаҳои содаи таркиби ҷумлаҳои мураккаб бо ду роҳ ба ҳамдигар алоқаманд мешаванд: пайваст ва тобеъ:

1.Салимбой ба пеш даромад ва ҳар ду лаб-лаби поёноби ҳавз ба тарафи шарқии дара рафтанд (Р.Ҷалил).

2. Муҳоҷирон дар кори кишоварзӣ низ тифоқу ҳамраъй буданд, ҳар кас бо сидқу ҷадал кор мекард, зеро онҳо самараи хуби меҳнаташонро дида буданд (Х.Шарифов).


Мубтадо. Хабар. Сараъзоҳои ҷумла

Дигар маводҳо пас аз блоки реклама