Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Нақши фарҳангофаринии дин дар ҷомеа

Оид ба дин ва сабабҳои пайдоиши он олимон ақидаҳои мухталиф доранд. Дин ва эътиқодҳои динӣ дар раванди ташаккули ҷомеаи инсонӣ ба вуҷуд омада, инкишоф...

Санъат ҳамчун унсури фарҳанг

Санъат таърихи қадима дошта, дар ҷамъияти ибтидоӣ дар омезиш бо асотиру эътиқодҳои динӣ иайдо шудааст ва дар раванди ташаккули ҷомеаи инсонӣ то имрӯз дар...

Фаҳмиши фалсафии фарҳанг. Инсон эҷодкори фарҳанг

Моҳияти мафҳумҳои «культура» ва «фарҳанг» Илми Фарҳангшиносӣ дороӣ хусусиятҳои хоси фалсафӣ мебошад. Фарҳанг системаи донишҳо дар бораи қонуниятҳои зиндагию ҳаёти инсон буда, бо қонунҳои табиат...

Функсияҳои асосии фарҳанг

Фарҳанг як қатор функсияҳои асосиро иҷро менамояд. Мо дар ин ҷо функсияҳои муҳимтарини фарҳангро баён наму­да, функсияҳои ҷузъии онро дар таркиби функсияҳои асосӣ ва...

Навъҳо ва шаклҳои асосии фарҳанг

Фарҳанг ва тамаддун. Фарҳанги моддӣ ва маънавӣ Фарҳанг ҳамчун падидаи таърихӣ дар зинаҳои муайяни тараққиёти ҷомеаи инсонӣ шаклу шеваҳои махсусро ба худ касб карда, инкишоф...

Омилҳо ва унсурҳои муҳимтарини фарҳанг

Омилҳое ки ба пешравии фарҳанг мусоидат мекунанд инҳо омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ мебошанд. Ҳамаи ин омилҳо омилҳои муҳимтарини фарҳанг маҳсуб гардида,...

Мақсад, вазифа ва мавзӯи илми фарҳангшиносӣ

Максад, вазифа ва мавзуи илми фархангшиноси, вазифахои фархангшиноси, максади илми фархангшиноси, вазифаҳои фарҳангшиноси >> Илми фарҳангшиносӣ яке аз илмҳои қадима буда, комёбиҳои фарҳангии давраҳои гуногуни...

Фарҳангшиносӣ (сарсухани китоб)

Ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, То тавонӣ, рӯӣ бар ин ганҷ неҳ. А. Рӯдакӣ Фарҳанг маҳсули фаъолияти дуру дарози таърихии инсон мебошад. Илми фарҳангшиносӣ яке аз...

Чараёни Тасаввуф

Ин ҷараён дар давраи аввали ҳукмронии арабҳо пайдо шуда, аввалҳо характери зидди мустамликавӣ дошт. Асоси аҳли тасаввуфро камбағалони шаҳру деҳот ва равшанфикрон ташкил медоданд....

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ