Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Шаҳрсозӣ дар асрҳои XI-XIII

Дар давраи ҳукмронии туркон чунин анъана ба расмият даромада буд, ки ҳар як хону амир кушиш мекард, ки тавассути шаҳрсозиҳо номи худро дар дунё...

Фарҳанги халқи тоҷик дар XI-XIII

Дар охири асри X давлати марказиятноки Сомониён дар натиҷаи ҳуҷуми аҷнабиёни чорводору саҳронишини турк, хиёнати горди туркии дарборӣ Сомониён, ҷангу ҷидолҳои ҳокимияти маркази бо...

Иқтисодиёт дар замони Сомониён

Ҳаёти осоишта, истиқлолият, аз байн рафтани таҳдиди бодиянишинони турк идоракунии бонизоми давлат сабаби ин­кишофи мамлакат гардид. Барои обёрӣ аз дарёҳои Омӯ, Сир, Зарафшон, Мурғоб,...

Инкишофи шаҳрҳо дар замони Сомониён

Нишонаи мустаҳкамшавии сохти феодалӣ дар асрҳои IX-Х ташаккули пурраи шаҳрҳои феодалӣ буд. Дар замони Сомо­ниён густаришёбии шаҳрҳо гуногун буд. Баъзе шаҳрҳо дар дохили шаҳристонҳо...

Гул-гулшукуфии фарҳанги халқи тоҷик дар давраи Сомониён (асрҳои IX-X)

Баъди забти давлати Сосониён арабҳо ба истилои Хуросону Варорӯд, ки мулки бою пурфайз буд камар бастанд. Хуросону Варорӯд дар арафаи ҳуҷуми арабҳо гирифтори парокандагии...

Фарҳанги халқи тоҷик дар давраи тамаддуни ориёӣ

Дар аввали соли 220 милодӣ ҳокими вилояти Истахр (дар Форс) Ардашери I Бобакони Сосонӣ ҳукмрони тамоми Форс гардид. Мардуми эронинажод дар давраи ҳукмронии хонадони Сосониён...

Давраҳо ва марҳилаҳои асосии ташаккули фарҳанг ва тамаддуни халқи рус

Оид ба давраҳои асосии инкишофи фарҳанг ва тамаддуни халқи рус дар байни муҳаққиқон фикру ақидаҳои мухталиф мавҷуд аст. Як гурӯҳи олимон чунин ақдда доранд,...

Хусусиятҳои хоси ташаккули фарҳанги Ғapб дар Давраи Нав

Фарҳанги Давраи Нав асрҳои XVII-XIX-po дар бар мегирад. Давраи Нав бо тарзи истеҳсолоти буржуазӣ асос ёфта, ба он ғояҳои гуманизм, антропосснтризм, свропосентризм, стиентизм ва телеологизм...

Эҳёи Шимолӣ

Эҳёи Шимолӣ дар навбати аввал дар тамаддуни Нидерландия ва Германия зоҳир мегардид. Шаҳрҳои Антверисн, Нюриберг, Аутсбург, Галле марказҳои асосии ин тамаддун маҳсуб мешуданд. Баъдтар...

Маорифпарварӣ дар давраи эҳё (Англия, Франсия)

Асри XVIII ба таърих ҳамчун асри Маорифпарварӣ дохил шудааст. Ватани Маорифпарварӣ Англия, баъдтар Франсия, Германия ва Россия гардида будаанд. Маорифпарварӣ ҷараёни адабию фарҳангӣ ва иҷтимоию...

Фарҳанги давраи Ислоҳот (асрҳои XVI-XVII)

Давраи муҳимтарин дар инкишофи фарҳангию таърихии Европа давраи Ислоҳот (Реформатсия) маҳсуб мешавад. Ислоҳотчигӣ (реформатсия) ин ҳаракати васеи динӣ ва иҷтимоию сиёсӣ мебошад, ки дар...

Фарҳанги давраи Эҳё

Давраи Эҳё (Возрождение) дар Италия оғоз ёфта, бар зидди тартиботи феодалӣ нигаронида шуда буд. Истилоҳи Renissansе (Эҳё) бори аввал аз тарафи рассом, меъмор ва...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ