Ҷумлаи пайрави пуркунанда (дар забони англисӣ)

Чумлаи пайрави пуркунанда бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “that” – (ки) пайваст мешавад.

I know that they don’t come. Ман медонам, ки онҳо намеоянд.

We see that you are very busy. Mo мебинем, ки шумо хеле банд ҳастед.

Мисолҳои дигар:

My father says that he can play football perfectly.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

I know that you are not a student.

Ҷумалаи пайрави пуркунандаро бо сиғаи амрии феъл ва феълҳои модалӣ ҳам истифода кардан мумкин аст.

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси


Tell them that I must work at night.

Ба онҳо нақл кун, ки ман бояд шабона кор кунам.


Tell your sister that she must bring my watch.

Ба хоҳарат гӯй, ки ӯ бояд соати маро орад.


Tell to the teacher that Anvar is ill.

Ба муаллим гӯй, ки Анвар бемор аст.


Чумлаи пайрави пуркунанда (дар забони англиси)