Ҷумлаи пайрави пуркунанда (дар забони англисӣ)

Чумлаи пайрави пуркунанда бо сарҷумла ба воситаи пайвандаки “that” — (ки) пайваст мешавад.

I know that they don’t come. Ман медонам, ки онҳо намеоянд.

We see that you are very busy. Mo мебинем, ки шумо хеле банд ҳастед.

Мисолҳои дигар:

My father says that he can play football perfectly.

Давоми матн пас аз блоки реклама

I know that you are not a student.

Ҷумалаи пайрави пуркунандаро бо сиғаи амрии феъл ва феълҳои модалӣ ҳам истифода кардан мумкин аст.

худомузи англиси, забони англисӣ, омузиши забони англиси


Tell them that I must work at night.

Ба онҳо нақл кун, ки ман бояд шабона кор кунам.


Tell your sister that she must bring my watch.

Ба хоҳарат гӯй, ки ӯ бояд соати маро орад.


Tell to the teacher that Anvar is ill.

Ба муаллим гӯй, ки Анвар бемор аст.


Чумлаи пайрави пуркунанда (дар забони англиси)

Барои аз мақолаҳои нави мо хабардор шудан