Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Вазифаҳои иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ

Аслан, вазифаи иҷтимоии ҷомеаи шаҳрвандӣ ҳимояи ҳаёти шахсии инсон ва шаҳрвандро ифода менамояд. Зеро дар аксар маврид ҳаёти шахсии инсонҳо ва шаҳрвандон дар зери...

Таълимот ва омӯзиши ҷомеаи шаҳрвандӣ

Дар илмҳои сиёсӣ рушду инкишофи таълимоти ҷомеаи шаҳрвандиро ба се марҳилаи асосӣ ҷудо менамоянд: - марҳилаи «табиӣ-ҳуқуқӣ» - асоснок намудани моҳияти ҷомеаи шаҳрвандӣ - аз...

Сохтори ҷомеаи шаҳрвандӣ

Сохтори ҷомеаи шаҳрвандиро як қатор муҳаққиқон аз рӯйи соҳаҳои амалишавии он муайян намудаанд. Аз ин рӯ, чунин соҳаҳо аз ҷониби онҳо ҳамчун сохтори таркибии...

Ҷомеаи шаҳрвандӣ ва хусусиятҳои он

Бори аввал ба таҳқиқи масъалаи ҷомеаи шаҳрвандӣ Афлотун машғул гардида, дар баробари «давлати сиёсӣ» инчунин мавҷудияти «ҷомеаи шаҳрвандӣ»-ро низ нишон додааст. Ба ақидаи ӯ,...

ҶОМЕАИ ШАҲРВАНДӢ

Ҷомеаи шаҳрвандӣ низоми махсуси муносибатҳо ва институтҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, миллӣ, оилавӣ ва шахсие мебошад, ки дар миёни одамон дар раванди фаъолияти ҳаётии онҳо зоҳир...

Хусусиятҳои ниҳоди сарварӣ дар Тоҷикистон

Таърих мисолҳои зиёдеро медонад, ки дар марҳилаҳои тақдирсози таърихӣ шахсиятҳое пайдо мешаванд, ки миллатҳо ва давлатҳоро аз нестшавӣ эмин медоранд. Чунин шахсият дар таърихи...

Навъҳои сарварӣ

Сарварӣ ҳамчун механизми таъсиррасонӣ ба оммаи мардум навъҳои мухталиф дорад. Гуногунрангии сарварӣ, пеш аз ҳама, аз табиати иҷтимоию сиёсии сарварон вобаста аст. Дар илмҳои...

Сарварии сиёсӣ ва вазифаҳои он

Сарварони сиёсӣ дар ҷомеа як қатор вазифаҳои муҳимми ҷамъиятиро иҷро менамоянд. Сиёсатшиноси амрикоӣ Р.Такер вазифаҳои сарвари сиёсиро ба таври зерин нишон додааст: 1.Сарварони сиёсӣ вазъияти...

Мафҳум ва моҳияти сарварии сиёсӣ

Сарварии сиёсӣ дар низоми муносибатҳои сиёсӣ мавқеи марказиро ишғол менамояд. Зеро сарварони сиёсӣ дар ҷомеа нисбат ба субъектҳои дигари сиёсат таъсири бештар доранд. Бояд...

Вазифаҳои элитаи сиёсӣ

Элитаи сиёсӣ унсури муҳимтарини системаи сиёсӣ ва воситаи ба амал баровардани ҳокимият мебошад. Элитаи сиёсӣ ҳамзамон қисми таркибии ҳукмронии иҷтимоию сиёсӣ мебошад. Маҳз дар...

Навъҳои мухталифи элита

Олимону муҳаққиқон, пеш аз ҳама, элитаи кушода ва пӯшидаро аз ҳам фарқ менамоянд. Элитаи пӯшида ҳангоми ташаккулдиҳии худ меъёрҳои хеле вазнини интихоби аъзоёнро истифода...

Мафҳум ва моҳияти элитаи сиёсӣ

Асосгузорони элитологияи сиёсӣ мутафаккирони итолиёвӣ М.Гоэтано, В.Парето ва Р.Михелс мебошанд. Дар таълимоти онҳо масъалаи элитаи сиёсӣ объекти марказии таҳқиқот ба шумор рафта, маҳз ба...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ