Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

ЭЛИТАИ СИЁСӢ ВА САРВАРИИ СИЁСӢ

Омӯзиши ҳамаҷонибаи элитаи сиёсӣ дар охири асри XIX ва ибтидои асри ХХ ба амал меояд. Дар ин давра таҷрибаи ҷомеаҳои демократии Ғарб нишон додаанд,...

Режими демократӣ

Дар шароити режими демократӣ шаҳрвандони мамлакат сарчашмаи ҳокимият дониста мешаванд. Ҳокимияти давлатӣ аз ҷониби шаҳрвандон интихоб гардида, интихобот ба таври озоду шаффоф баргузор мешавад....

Режимҳои ғайридемократӣ

Тоталитаризм. Мафҳуми «тоталитаризм» (лот. totalis - пурра, мукаммал ва ҳамарофарогиранда) солҳои 20-уми асри ХХ бори аввал аз ҷониби Бенито Мусолини мавриди истифода қарор мегирад....

Таснифоти режимҳои сиёсӣ

Дар илмҳои сиёсӣ таснифоти мухталифи режими сиёсиро мушоҳида намудан мумкин аст. Дар аксари онҳо таснифи режими сиёсӣ бо назардошти омилҳои зерин амалӣ карда мешавад:...

Моҳияти режими сиёсӣ

Дар илми ҳуқуқшиносӣ режими сиёсӣ ҳамчун маҷмӯи воситаҳо ва усулҳои баамалбарории ҳокимияти давлатӣ баррасӣ карда мешавад. Дар илмҳои сиёсӣ бошад, мафҳуми режими сиёсӣ каме...

РЕЖИМИ СИЁСӢ

Дар таҳқиқи режими сиёсӣ илмҳои сиёсии Ғарб таъсири ҷиддӣ расонидаанд. Илмҳои иҷтимоию сиёсии замони Шӯравӣ аз масъалаи мазкур худро дар канор гирифта, бо баррасии...

Моҳият, шаклҳо ва хусусиятҳои иштироки сиёсӣ

Иштироки сиёсӣ шакли махсуси фаъолияти сиёсии одамон буда, яке аз воситаҳои муҳимтарини ҳимояи манфиатҳои онҳо ба шумор меравад. Замоне ки субъектҳои иҷтимоӣ ба муносибатҳои...

Навъҳои фаъолияти сиёсӣ

Барои таҳлили ҳамаҷонибаи фаъолияти сиёсӣ мавриди омӯзиш қарор додани навъҳои он хеле аҳамиятнок мебошад. Навъбандии фаъолияти сиёсӣ аз рӯйи як қатор меъёрҳо амалӣ карда...

Моҳият ва таркиби фаъолияти сиёсӣ

Фаъолияти сиёсӣ, аз як ҷониб, яке аз шаклҳои фаъолияти ҷамъиятӣ ба шумор рафта, аз ҷониби дигар, амалҳои гуногуни субъектҳои сиёсат мебошад, ки бо ҳалли...

Навъҳои раванди сиёсӣ

Равандҳои сиёсӣ ба ду навъ тақсим мешаванд: равандҳои сиёсии дохилӣ ва хориҷӣ. Равандҳои сиёсии дохилӣ гуногун буда, дар мамлакатҳои алоҳида ба таври мухталиф зоҳир...

Низоми мавҷудияти раванди сиёсӣ

Бояд гуфт, ки ҳимояи манфиатҳои гуруҳӣ ва қонеъ сохтани талаботи қишрҳои гуногуни ҷомеа моҳияти аслии раванди сиёсиро ташкил медиҳад. Чигунагии ҳимояи манфиатҳо ва қонеъ...

Раванди қабули қарори сиёсӣ ва иҷроиши он

Қабули қарорҳои сиёсӣ ҳамчун марҳилаи алоҳидаи раванди сиёсӣ аз як қатор амалҳои пай дар пай иҷрошаванда иборат мебошад, ки ҳамаи онҳо дар якҷоягӣ механизми...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ