Зарфҳои замон дар замони гузашта (забони англисӣ)

 Дар замони гузаштаи наздик зарфҳои зерин истифода мешаванд:

yesterday -дирӯз,

the day before yesterday – парерӯз,

last night – шаби гузашта, динашаб,

last week – ҳафтаи гузашта,

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

last month – моҳи гузашта,

last year- соли гузашта,

last time -дафъаи гузашта,

two days ago (week, month, yaer) – ду руз (ҳафта, моҳ, сол) пеш аз ин.

Ҷои зарфҳои замони гузашта одатан дар охири ҷумла аст. Акнун бо истифодаи феълҳои дуруст, нодуруст ва зарфҳои замон ҷумлаҳо месозем.

We went to the forest yesterday. Mo дирӯз ба ҷангал рафтем.

The boys played very well. Бачаҳо хеле хуб бозӣ карданд.

My mother ironed our clothes. Модарам либосҳои моро дарзмол кард.

I talked with Saodat last week. Ман ҳафтаи гузашта бо Саодат сӯҳбат кардам.

They found their dog last night. Онҳо шаби гузашта сагашонро ёфтанд.

Ҷумлаҳои инкорӣ  дар замони гузаштаи наздик ҷумлаҳои инкорӣ бо ҳамроҳ кардани ибораи “did not” ё ба таври мухтасар “didn’t” сохта мешаванд. Бояд гуфт, ки ба гуруҳи дуруст ва гуруҳи нодуруст тақсим шудани феълҳо дар замони гузаштаи наздик танҳо ба ҷумлаҳои тасдиқӣ дахл дорад. Дар ҷумлаҳои инкорию саволӣ бошад, ҳамон шакли аввалаи феъл истифода карда мешавад. Ҷумлаҳои зеринро муқоиса кунед:

I drank tea yesterday. Ман дируз чой нушидам.

I didn’t drink tea yesterday. Ман дируз чой нанушидам.

Чӣ хеле ки дида истодаед, дар ҷумлаи тасдиқӣ феъли “drink”, ки феъли нодуруст аст, дар шакли “drank” истифода шудааст, лекин дар чумлаи инкорӣ он боз дар шакли аввалаи худ, яъне чун “drink” омадааст.

Мисолҳои дигар:

They didn’t bring our TV the day before yesterday.

Anvar didn’t help me last week.

His father didn’t buy a bike for him last month.

They didn’t build this building three years ago.

We didn’t go to Moscow two weeks ago.

Our neighbours didn t sell their old flat on Rudaky street.


Ҷумлаҳои саволӣ:

Did you go. with them? Yes, I did. – Ту бо онҳо рафти? Ҳа

Did they help you? No, they didn’t. – Онҳо ба шумо кумак карданд? He.

Мисолҳои дигар:

Did his cat fight with a dog? Yes, it did.

Did you finish your homework the day before yesterday? No, I didn’t.

Did Akram fix Mansur’s car? Yes, he did!

Did they come from America four years ago? Yes, they did.

Did you play on the roof? No, I didn’t.


Саволҳои махсус:

What did you do yesterday? I fixed our kitchen sink.

What did your friend buy last week? He bought a wonderful toy.

Where did your classmates go last month? They went to the exhibition.

Where did the girls dance last night? They danced in the hall.

When did Ashraf bring your recorder? He brought it three days ago.

Why did you give your book to Anvar? Because he had no book.

Whom did Salim play chess with? He played with his father.

Whom did Adiba send the telegram to? She sent the telegram to her brother.

Whom did Rustam tell them about? He told them about his grandfather.

How did my son play football? He played perfectly.

How many cows did uncle Mirzo buy last week? He bought two cows.

How much money did your father give to you last time? He gave me twenty thousand rubles.


Гузариш ба мавзӯи “ЗАМОНИ ГУЗАШТАИ НОМУАЙЯН” << 


Зарфхои замон дар забони англиси, маълумот бо забони точики, грамматикаи забони англиси

ҚаблӣФеълҳои асосӣ дар замони гузашта
БаъдӣЗамони гузаштаи давомдор – The past continuous tense