Дурӯғи маслиҳатомез (ҳикоя)

Подшоҳеро шунидам, ки ба куштани асире ишорат кард. Асири бечора дар ҳолати ноумедӣ подшоҳро дашном додан гирифт ва сақат (бад) гуфтан. Гуфтанд: «Ҳар кӣ даст аз ҷон бишӯяд (аз ҷони худ умедашро канад), ҳар чӣ дар дил дорад, бигӯяд».

Байт

Вақти зарурат намонад гурез,

Даст бигирад сари шамшери тез.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Подшоҳ пурсид, ки:

-Чӣ мегуяд?

Яке аз вазирони некмазҳар (покдил) гуфт:

-Эй, худованд, мегӯяд: «Касоне, ки хашми худро фурӯ менишонанд, гуноҳи касонро мебахшанд».

Подшоҳ (ба ҳоли ӯ) раҳм кард ва аз хуни ӯ гузашт.

Вазири дигар, ки зидди ӯ буд, гуфт:

-Абнои ҷинси моро нашояд (ба тоифаи мо – вазирон раво нест) дар ҳузури подшоҳон ҷуз ба ростӣ сухан гуфтан. Ин подшоҳро дашном дод ва носазо гуфт.

Подшоҳ рӯй аз ин сухан дарҳам кашид ва гуфт:

-Маро дуруғ писандидатар омад аз ин рост, ки ту гуфтӣ. Мақсади он дар маслиҳате буд ва бинои (асоси) ин бар хубсе (бадӣ ва палидӣ). Ҳукамо гуфтаанд: «Дурӯғи маслиҳатомез беҳ аз рости фитнаангез».


Дуруги маслихатомез бех аз рости фитнаангез

ҚаблӣПодшоҳ ва ғуломи аҷамӣ (ҳикоя)
БаъдӣҲикояҳо аз эҷодиёти Саъдии Шерозӣ