Функсияи идеология

Идеология ниходи иҷтимоӣ аст, ки барои огоҳӣ ёфтани  гурӯҳҳои  ҷомеа аз ниёзу манфиатҳои  худ  ба вуҷуд оварда мешавад. Ҳар идеология аз паи як дарки...

Равобити мутақобилаи идеология бо фалсафа ва илм

Ҳар гуна  идеологияи аз ҷиҳати  фикр ғанӣ ба мафҳумҳои муайяни фалсафӣ такя мекунад. Агар ҳеҷ фалсафаи муносиб мавҷуд набошад, эҷодкорони идеология аксаран онро худашон...

Маърифати идеологии воқеият

Вожаи «идеология», ки имрӯзҳо дар  ҳар суханронӣ ва  навъҳои  гуногуни матнҳои  мухталиф вомехӯрад, дар аввали асри ХIХ аз тарафи иқтисодчӣ, файласуф ва арбоби сиёсии ...

Фарҳанг дар шароити ҷаҳоншумулӣ (глобалӣ)

Ҷаҳонишавии қувватгирифтаистода тамоми ҷанбаҳои зиндагии имрӯзаро фаро мегирад. Он аз иқтисодиёт манша гирифта, пас дар  фарҳангу сиёсат густариш ёфтааст. Дар айни замон, аз ҷаҳонишавӣ...

Бисёрфарҳангӣ (мултикултурализм)

Бисёрфарҳангӣ (мультикультурализм)– яке аз падидаҳои ҷадид аст. Он дар солҳои 70-уми асри ХХ дар Канада ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба вуҷуд омадааст. Бисёрфарҳангӣ якбора ...

Робитаи фарҳанг ва иқтисодиёт

Равобити байни фарҳанг ва иқтисодиёт дар тӯли таърих ба таваҳуллоти қобили таваҷҷӯҳ дучор  шудааст, ки онро гоҳе як ҷунбише аз ҳамкорӣ ба сӯи ҳассосият...

Фарҳанг, халқият ва забон

Фарҳанг сохтори  хеле  мураккаб ва гуногунзот мебошад. Дар он ҷанба ва тамоизи мухталифро ҷудо кардан мумкин аст: фарҳангҳои ҷаҳонӣ, минтақавӣ, нажодӣ,  қавмию  миллӣ, забонӣ,...

Фарҳанг ва табиат

Мазмун ва моҳияти мафҳумҳои ба ҳам алоқаманд ҳангоми муқоиса ва муқобилгузорӣ ба ҳамдигар равшан  мегарданд, зеро шинохтани   ягонагӣ ва тафовути мафҳумҳои  мутаалиқ ва мутадохил...

Масъалаи муносибати фарҳанг ва тамаддун

Мафҳумҳои «фарҳанг» ва «тамаддун» бо ҳамдигар зич алоқаманд мебошанд, бинобар ин  онҳоро аз ҳамдигар  фарқ накарда, баъзан як чиз меҳисобанд. Дар ҳақиқат, миёни ин...

Назарияи аксиологӣ ва назарияи фаъолият оид ба шарҳи фарҳанг

Дар илми фарҳангшиносӣ оид ба тафсири мафҳум ва мохияти  фарҳанг назарияҳои гуногун мавҷуданд, ки маъмултарини он назарияи  аксиологӣ ва назарияи фаъолият мебошанд. Мувофиқи назарияи ...

Мафҳуми фарҳанг, моҳият ва вазифаҳои он

Фарҳанг асоси зиндагӣ ва бунёди ҳастии инсон аст. Пайдоиши фарҳанг   бо таърихи башарият  пайвастагии ногусастание дорад: он дар робита бо инсон ба вуҷуд омада,...

Пешгӯикуниҳои иҷтимоӣ, ояндабинӣ

Барои тадқиқи ояндаи имконпазир захираи васеи усулҳои илмӣ, воситаҳои мантиқию техникии маърифат истифода бурда мешавад. Футурологи устришӣ Эрих Янг теъдоди ин захираҳоро дар ҳудуди...

Мақолаҳои охир

Загрузка...

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ