Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

ТАРЗҲОИ РАМЗБАНДИИ ИТТИЛООТ

Рамзбандии рақамӣ. Раванди шаклгирии тарзи муайяни тасвири иттилоотро рамзбандӣ (кодиронӣ) мегӯянд. Одатан зери мафҳуми рамзбандӣ гузариш аз як тарзи тасвир ба дигар тарзро мефаҳманд,...

ИТТИЛООТ: НАМУД ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

Мафҳуми иттилоот. Иттилоот мафҳуми хеле васеъ буда, охири асри гузашта устуворона ба таркиби луғавии забони муосири тоҷикӣ, ҳамчун синоними калимаи байналмилалии «информатсия» ворид гаштааст....

ПРЕДМЕТИ ФАННИ ИНФОРМАТИКА. ҲАМБАСТАГӢ ВА ТАЪСИРИ ИНФОРМАТИКА БА ИЛМҲОИ ДИГАР

Мафҳуми информатика ба илмҳое марбут аст, ки онҳо ба таҳқиқи хосиятҳои иттилоот сару кор дошта, равандҳои иттилоотиро ба воситаи техникаи электронӣ амалӣ мегардонанд. Дар...

ИТТИЛООТ ВА РАВАНДҲОИ ИТТИЛООТӢ

Тавассути фанни Информатика шумо бо асосҳои техникаи компютерӣ ва технологияҳои коркарди электронии иттилоот шинос хоҳед шуд. Дар раванди омӯзиш бо мафҳумҳои марказии информатика – иттилоот,...

Мақолаҳои охир

Мақолаҳои тасодуфӣ

Мавзӯҳои дарсии тасодуфӣ