Модари Шофеӣ (ҳикоя дар бораи Имом Шофеӣ)

Модари Шофеӣ (ҳикоя дар бораи Имом Шофеӣ)

Шофеӣ шашсола буд, ки ба дабиристон мерафт ва модараш зоҳидае буд аз Бани Ҳошим, ки мардум амонат ба ӯ месупурданд.

Рӯзе ду кас омаданд ва ҷомадоне ба ӯ супориданд. Баъд аз соате яке аз он ду омад ва ҷомадон хост. Ба хуи хуш ба ӯ дод.

Баъд аз чанде он дигаре омад ва ҷомадон талабид.

Модари Шофеӣ гуфт: – Ба ёри ту додам.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Гуфт: – Магар на қарор кардем, ки то ҳарду ҳозир набошем, ҷомадон боз надиҳӣ?

Гуфт: – Бале.

Гуфт: – Акнун чаро додӣ?

Модари Шофеӣ малул шуд. Шофеӣ даромад ва гуфт: – Ҳеҷ боке нест. Муддаӣ куҷост, то ҷавоб гӯям?

Муддаӣ гуфт: – Манам!

Шофеӣ гуфт: – Ҷомадони ту барҷост. Бирав ва ёри худ биёвар ва биситон.