Модари Шофеӣ (ҳикоя дар бораи Имом Шофеӣ)

Шофеӣ шашсола буд, ки ба дабиристон мерафт ва модараш зоҳидае буд аз Бани Ҳошим, ки мардум амонат ба ӯ месупурданд.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Рӯзе ду кас омаданд ва ҷомадоне ба ӯ супориданд. Баъд аз соате яке аз он ду омад ва ҷомадон хост. Ба хуи хуш ба ӯ дод.

Баъд аз чанде он дигаре омад ва ҷомадон талабид.

Модари Шофеӣ гуфт: — Ба ёри ту додам.

Гуфт: — Магар на қарор кардем, ки то ҳарду ҳозир набошем, ҷомадон боз надиҳӣ?

Гуфт: — Бале.

Гуфт: — Акнун чаро додӣ?

Модари Шофеӣ малул шуд. Шофеӣ даромад ва гуфт: — Ҳеҷ боке нест. Муддаӣ куҷост, то ҷавоб гӯям?

Муддаӣ гуфт: — Манам!

Шофеӣ гуфт: — Ҷомадони ту барҷост. Бирав ва ёри худ биёвар ва биситон.

Дигар маводҳо пас аз блоки реклама