Таблиғ (реклама) чист?

 

Таблиғ – аз калимаи юнонии reklamo – фарёд, нидо кардан ё худ бонг, ҷеғ задан гирифта шудааст. Он ҳамчун воситаи андӯхт ва густариши маълумот оиди молу хадамот ба мақсади афзунгардонии талабот ба онҳо истифода карда мешавад.

таблиг, таблигот, реклама чист

Реклама аз давраҳои Юнон ва Рими қадим оғоз ёфта, дар ибтидои қарни ХХ ба олоти муҳимтарини рақобат, баъди солҳои 70-ӯм ба сатҳи индустрияи бузурги бизнес бо шохаҳои паҳноварӣ агентии таблиғотӣ ва минбаъд ба низоми нави идора, ҷузъи асосии бозорёбӣ (маркетинг) табдил ёфтааст.

Иттилоот (аз калимаи юнонии information – возеҳ, равшан, эзоҳ, баён кардан гирифта шудааст) ҳамчун ҷамъоварии ахбор (маълумот) оиди тақозою арза, нормаи фоида, нарху хароҷот, вазъу ҳолати бозор, тавлидоту истеъмол, молияю қарз ва ғайра хизмат мекунад. Дар асоси маълумотҳои андӯхташуда, фирма фаъолияти ҷорӣ ва ояндаи худро пешбинӣ мекунад.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Барои зерсохти муосири бозор гузариш аз иттилоотҳои ягонаву пароканда ба бунёду ташаккули низоми иттилооти комил, коркарди автоматии маълумотҳо, компютеру дигар технологияи замонавӣ хос мебошад.

Маълумоти бештар оиди ТАБЛИҒ (РЕКЛАМА) ва зерсохтори бозор дар ин мавзӯъ оварда шудаааст Зерсохти бозор, моҳият ва унсурҳои он

Рӯйхати пурраи мавзӯҳои иқтисодӣ


таблиғ чист? таблиг чист? реклама чист?

ҚаблӣТиҷорат чист?
БаъдӣШиркатҳои аудиторӣ (аудитӣ) чӣ гуна ширкатанд?