Адабиёт чист?

Адабиёт аз калимаи арабии адаб гирифта шудааст, ки он дар луғату фарҳангҳо ба маънои хушахлоқӣ, кирдори писандида, поктинатӣ, иффату (порсоӣ) ҳаё, донишу ҳунар ва таълиму тарбия омадааст.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Тамоми ин сифатҳо, ки мансуби пиндору гуфтору рафтори неки инсонианд, ду ҷиҳати асосиро фаро гирифтаанд: яке рафтори холӣ аз камбудиҳову нуқсонҳо, амалҳои зишту бад ва дигаре ба маънои донишу ҳунар.

Ба тариқи сода адабиёт фаннест, ки одамиро ба роҳи рости зиндагӣ ҳидоят менамояд.


Адабиёт чист?, адабиёт чи маъно дорад?, адабиёти точик чист?

Дигар маводҳо пас аз блоки реклама