Чаҳор амали нек

238

Бар ҳама кас нек бошад чор чиз

Бо ту гӯям ёдгираш, эй азиз:

Аввал он бошад, ки бошӣ додгар,

Ҳам зи ақли хеш бошӣ бохабар.

Бо шикебоӣ тақарруб кардан аст,

Ҳурмати мардум ба ҷо овардан аст.

Аз “Панднома”-и Аттор


Чаҳор чиз …

Фоидаҳои хомӯшӣ – Панду андарз