Гуфтаҳои бузургон #1

Агар барои нотавонӣ хашмгин шавӣ, далел он аст, ки қавӣ нестӣ


Худро мард донӣ, дигаронро шер дон


Дар вақти торикӣ ҳама гурбаҳо якранг метобанд


Мастӣ барад ба пастӣ.


Умри саъат дароз асту, ҳаёти одамӣ кӯтоҳ.

Давоми матн пас аз блоки реклама

Аз як даст садо намебарояд.


Аз пашша фил масоз.


Марг беҳ аз расвоӣ.


Ваъда додӣ вафо кун, қавл додӣ иҷро кун.

Гуфтаҳои бузургон #1

Панду андарз, гуфтаҳои бузургон, хазинаи маърифат ва дигар насиҲатҲоро инҶо мутолиа намоед >> ПАНДУ АНДАРЗ


Аввал бубин ҷои худ баъд бимон пои худ.


Қатра-қатра ҷамъ шавад, дарё шавад.


Бе ранҷ наояд ба даст ганҷ.


Дуд бе оташ намешавад.


Поёни шаби сиёҳ сафед аст.


Meҳнатро бисёр кун гапро кам.


Бисёр донистан нишонаи доногӣ нест.


Майдон аз далер аст.


Дер ояду, шер ояд.


Кам гӯю, бисёр кун.


Кори имрӯзаро ба фардо нагузор.


Либоси зебо, ин ақлу одоби инсон нест .


Аз ҷав ҷав рӯяду, аз гандум гандум.

Чизҳое, ки ба одам фараҳ меоранд, чизҳое, ки баданро қавӣ мегардонанд, чизҳое, ки обрӯро зиёд ва ё баръакс мерезонанд, ин ва дигар амалҳоро инҷо мутолиа намоед >>ЧАҲОР ЧИЗ


To тавакал накунӣ, чизе ба даст наёрӣ.


Ҳар кор вақту соат дорат. Осиёб бо навбат.


Оҳанро дар гармиаш мекубанд.


Ба кӯрпаат нигоҳ карда, пой дароз кун.


Гуруснагӣ табобати беҳтарин аст.


Рузӣ бину, аз рӯзгор омӯз.


Хоки ватан аз мулки Сулаймон беҳтар.


Кори саросемагӣ, боиси ханда аст.


Бештар дар инҷо мутолиа намоед >> Бештар


гуфтахои бузургон, гуфтаҳои бузургон, панду андарз, суханхои илхомбахш.