Одоби сухан кардан бо мардумон

Эй писар, кам гуй бо мардум дурушт,

В-ар бигуӣ бар ту гардонад пушт.

Чун ҳадиси хуб гуӣ бо фақир,

Беҳ бувад з-онаш, ки пушонӣ ҳарир.

Сомона бо шарофати таблиғот фаъол аст

Ҳар  кӣ бо мардум насозад дар ҷаҳон,

Зиндагонӣ талх дорад ҷовидон.

Он ки шух асту надорад шарм низ,

Дон, ки ӯ нопокзодаст, эй азиз.

Аз маломат то бимонӣ дар амон,

Бош доим ҳамнишини олимон.

Аз “Панднома”-и Аттор

Пандномаи Аттори Нишопурӣ

Фазилати зикри Худо

ҚаблӣҶамъи ададҳои натуралӣ
БаъдӣҚонунҳои ҷамъи ададҳо